Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, báo cáo viên Ban thi đua khen thưởng tỉnh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm, cơ bản về công tác thi đua, khen thưởng; một số vấn đề về thẩm quyền quyết định khen thưởng, tuyến trình khen và thủ tục hồ sơ trình khen thưởng; hướng dẫn thực hiện các quy định mới của Trung ương tại Thông tư 12/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 04/11/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ –CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Nội vụ;  Quyết định số 183/QĐ/TU ngày 29/ 3/ 2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tặng bức trướng của Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Nghị quyết số 05/2014/ NQ –HĐND ngày 29/ 4/ 2014  của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức học bổng khuyến khích học tập cho học sinh giỏi chuyên Bắc Kạn, mức khen thưởng cho học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 20/ NQ – HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn quy định về việc tặng Huy hiệu “ Vì sự nghiệp tỉnh Bắc Kạn”; Quyết định 110/QĐ – UBND ngày 21/1/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về hoạt động và tổ chức bình xét khen thưởng của các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh và một số kế hoạch, hướng dẫn quan trọng về công tác thi đua khen thưởng.

Qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời các văn bản và những nội dung cơ bản chuyên môn nghiệp vụ về công tác thi đua – khen thưởng qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Bài trướcKhai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 diện rộng