Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác ngành Nội vụ năm 2021

 Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu là các đồng chí công chức Phòng Nội vụ huyện, Hiệu trưởng các trường học của huyện đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Hướng dẫn số 02 của Tỉnh ủy về thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức. Hướng dẫn về công tác tuyển dụng công chức, viên chức; hướng dẫn về chế độ tinh giản biên chế theo các Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; số 113/2018/NĐ-CP và 143/2020/NĐ-CP; Giới thiệu Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ và Công  văn số 1893/SNV-CCVC ngày 12/10/2021 củ Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm cập nhật thêm những kiến thức mới, cần thiết cho đội ngũ công chức ngành nội vụ, quản lý trường học của huyện trong việc thực hiện các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, công tác thi đua khen  thưởng,…

Bài trướcGiải Tung còn, Bắn nỏ, Đẩy gậy trong chương trình Đại hội TDTT cấp huyện
Bài tiếp theoTIÊM VẮC XIN LÀ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19