Hội nghị tập huấn công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản

Nội dung của lớp tập huấn chủ yếu là phổ biến nội dung Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chỉnh phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT; Công tác quản lý chất lượng, ATTP, các mối nguy gây mất ATTP cũng như sự cần thiết của việc ngăn chặn và kiểm soát các mối nguy là những tác nhân gây hại cho sức khỏe người sử dụng….

 Toàn cảnh hội nghị

Ngoài ra, hội nghị tập huấn còn triển khai một số văn bản pháp luật về quản lý chất lượng ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, nghiệp vụ thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại hai loại hình sản xuất kinh doanh nông sản và thủy sản qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý chất lượng thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tại địa phương, đơn vị trong thời gian tiếp theo.

Bài trướcBồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho giáo viên năm 2019
Bài tiếp theoHội LHPN Chợ Đồn tổ chức tập huấn Đề án 938 giai đoạn 2017-2027