Hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ mặt trận cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH –MTTQ –BBT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023 .
Sáng ngày 16 tháng 3, tại huyện Chợ Đồn, Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt nam huyện Chợ Đồn tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2023 cho hơn 100 đại biểu là các đoàn thể huyện, xã, cán bộ mặt trận cơ sở trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.
 Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản về kỹ năng, nghiệp vụ, quy trình, cách thức  giám sát và phản biện xã hội; Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ về quy trình, cách thức giám sát “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh, tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”,..
Qua hội nghị tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã được tập huấn vào thực tiễn công tác; giải đáp, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế trong tổ chức thực hiện tại cơ sở, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội cũng như tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội./.
Tác giả: Nông Đuổng – Hoàng Hậu
Bài trướcGiao ban công tác sản xuất nông lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Bài tiếp theoChợ Đồn gieo trồng được 235 ha cây trồng vụ Đông