Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.

 

Tr

 Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian một ngày các đại biểu là người có uy tín trên toàn huyện sẽ được báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các phương pháp vận động phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện phòng chống tội phạm, nhất là tuyên truyền, vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quốc phòng ở địa phương, kỹ năng trong công tác hòa giải ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc tổ chức hội nghị tập huấn sẽ thúc đẩy người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật để chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước các quy định của địa phương./. 

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn lắng nghe ý kiến nhân dân và đối thoại về thủ tục hành chính
Bài tiếp theoBế mạc giải bóng đá Thiếu niên, nhi đồng lần 2 năm 2019