Hội nghị Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 -2019

Qua 10 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng có chiều sâu, tiềm lực kinh tế, chính trị khu vực phòng thủ được tăng cường củng cố vững chắc, an ninh chính trị trận tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.

Hằng năm, huyện đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Lực lượng  thường trực, thường xuyên được kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Biên chế lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng luật, đúng pháp lệnh. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, phù hợp với điều kiện địa phương.Tổ chức tập huấn và huấn luyện Dân quân tự vệ đúng chương trình, kế hoạch, quân số tham gia đạt 99,5 % trở lên. Lực lượng dự bị động viên đạt 100% so với chỉ tiêu. Công tác tuyển quân được Hội đồng nghĩa vụ các cấp triển khai chặt chẽ, đúng quy trình tổ chức giao nhận quân nhanh gọn, trang nghiêm, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.  

Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng hoàn thiện. Từ năm 2009 đến nay, công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, thị trấn và diễn tập khu vực phòng thủ huyện luôn được tỉnh đánh giá cao… Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Quân đội và Công an theo Nghị định số 77/2010/NĐ – CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP, kịp thời xử trí  tình huống không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng. Huy động trên 9 nghìn lượt người bảo vệ an toàn các hoạt động chính tri, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đến 242/242 thôn, tổ nhân phố, với 5.665 người tham gia.

Tại hội nghị đã dành thời gian thảo luận tham gia ý kiến, kiến nghị về những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác quốc phòng toàn dân.  Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Đ/C Hà Sĩ Huân – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  tặng Giấy khen

cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nền

quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019.

 

Nhân dịp này, UBND huyện Chợ Đồn đã biểu dương khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Bài trướcChợ Đồn: Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện nhân dịp Tết trung thu năm 2019
Bài tiếp theoChợ Đồn: nhìn lại 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới