Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 06 về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

 Hội Nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 06

 

Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, huyện Chợ Đồn đã thành lập Ban chỉ đạo 06,  phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo; Mỗi thành viên Ban chỉ đạo nâng cao trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công. Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch, quy chế hoạt động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn làm tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Thời gian qua, những người có uy tín đã phát huy tính tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh –quốc phòng của địa phương và các chính sách về dân tộc, tôn giáo.  Năm 2014, qua kết quả rà soát đã lập danh sách báo cáo UBND huyện quyết định 242 người có uy tín, cư trú ở 230 thôn, tổ trên địa bàn huyện. Hầu hết người có uy tín phát huy tối đa vai trò, uy tín của mình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt  chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và chương trình  xây dựng nông thôn mới.  Có 13 xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,  năm 2014 đã tổ chức phát động tập trung tại 124 thôn với trên 5000 lượt người tham gia. Thông qua các đợt phát động, quần chúng đã cung cấp trên 150 nguồn tin, trong đó có 39 tin có giá trị phục vụ tốt cho lực lượng công an góp phần đảm bảo  tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 06 vẫn còn một số hạn chế: Một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của người có uy tín;  trình độ, kiến thức, sự hiểu biết xã hội của người có uy tín không đồng đều, một số người còn ngại tiếp xúc, ngại va chạm với những vụ việc nhạy cảm,…

Thời gian tới để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban chỉ đạo 06 đề nghị tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Trung ương hướng dẫn thống nhất về trình tự, thủ tục xét duyệt công nhận người có uy tín và chế độ chính sách đối với người có uy tín theo Chỉ thị 06 và Quyết định số 18/2008/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bổ sung thêm chế độ mai táng phí ( mục chi, mức chi) đối với người có uy tín khi mất. Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, phối hợp trong việc tranh thủ, sử dụng người có uy tín giữa các cơ quan, đơn vị./.

Bài trướcĐoàn giám sát ban Văn hoá – xã hội của HĐND tỉnh giám sát tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoKết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014