Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành TW và chỉ thị số 24-CT/TW của Ban bí thư trung ương (khoá X)

      Ngày 29/7/2013, huyện uỷ Chợ Đồn tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chỉ thị số 24-CT/TW của Ban bí thư trung ương (khoá X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới.

 Đồng chí Ma Từ Đông Điền, uỷ viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh uỷ Dự và chỉ đạo hội nghị. 

       Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, nhiều mục tiêu chủ yếu trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện cơ bản đạt tiến độ đề ra. Về Sản xuất nông, lâm nghiệp:  tổng sản lượng lương thực có hạt tăng qua các năm; bình quân lương thực đầu người /năm tăng từ 465kg/ người năm 2008 lên 550kg/ người năm 2012. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, bên cạnh các loại cây trồng hàng năm, huyện đã quan tâm chỉ đạo và quy hoạch vùng tập trung trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: chè Shan tuyết, hồng không hạt, cam, quýt… đã dần trở thành hàng hoá có uy tín trên thị trường. Triển khai, thực hiện các chương trình mục tiêu như chương trình 135, 147, chương trình xây dựng nông thôn mới…  Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Người nông dân cơ bản ổn định về đất đai và các điều kiện để phát triển sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần tiếp tục có những bước cải thiện đáng kể.  Tuy nhiên trong thực hiện nghị quyết 5 năm qua vẫn còn những tồn tại nhất định: chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, vẫn mang tính tự cấp, tự túc, năng suất, sản lượng một số cây trồng chưa đạt yêu cầu đặt ra; công tác xây dựng đồ án, đề án quy hoạch nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch; công nghiệp, dịch vụ ở nông thôn phát triển chậm…

          Về thực hiện chỉ thị số 24-CT/TW của Ban bí thư trung ương (khoá X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội đông y Việt Nam trong tình hình mới, có thể thấy rằng trong 5 năm qua ngành đông y huyện đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Hệ thống khám, chữa bệnh bằng đông y và quản lý nhà nước về đông y được củng cố, kiện toàn. Tổ y học cổ truyền hoạt động lồng ghép trong khoa Nội có biên chế 5 giường bệnh, có trang bị một số y dụng cụ phục vụ điều trị. Một số xã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Đến nay hội đông y huyện có tổng số 60 lương y ở các xã, thị trấn, trong 5 năm đã có 562 lượt người được khám và điều trị bằng y học cổ truyền tại trung tâm y tế huyện.

         Bên cạnh kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế nhất định, đó là: Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm đến hoạt động đông y; việc khám chữa bệnh còn nặng về y học hiện đại; Một số trạm y tế chưa có cán bộ y học cổ truyền; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh hành nghề y dược trên địa bàn huyện chưa được sâu rộng…

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, uỷ viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận tỉnh uỷ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà huyện Chợ Đồn đã đạt được trong thực hiện nghị quyết số 26 của ban chấp hành và chỉ thị số 24 của ban bí thư trung ương. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý, nhấn mạnh huyện cần tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chỉ thị về phát triển nền đông y Việt nam./.

Bài trướcUBND huyện tổ chức cuộc họp giao ban với các phòng ban chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp sáu tháng đầu năm 2013
Bài tiếp theoChợ Đồn: 5 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp – nông dân – nông thôn