Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05–CT/TW của Bộ Chính trị

 Các cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 5 năm

thực hiện Chỉ thị 05- CT/ TW của Bộ Chính trị

Trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được các chi, đảng bộ huyện Chợ Đồn thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nền nếp. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% chi, đảng bộ đã đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, nhiều nội dung có tính đột phá gắn với nhiệm vụ chuyên môn, vị trí công tác, qua việc học tập vai trò lãnh đạo chủ chốt đã được phát huy, tạo sự đồng bộ về nhận thức và hành động trong  mỗi cán bộ, đảng viên.

Thông qua học tập và làm theo Bác, nhiều cấp ủy cơ sở đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện công việc bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, trong 02 năm  2019-2020, toàn huyện đã đóng góp được gần 2 tỷ đồng tiền, hiến đất được gần 11.000 m2 đất xây dựng đường giao thông, kênh mương nội đồng, làm nhà văn hóa thôn. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, sản xuất, trong lao động, học tập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, giữ gìn an ninh trật tự… Điển hình trong sản xuất có HTX Hồng Hà (xã Bằng Phúc) với mô hình chế biến chè, HTX Hoàn Thành (xã Phương Viên) sản xuất gạo Bao thai và gạo Japonica… Các tổ chức đoàn thể cũng tích cực đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Một số mô hình được triển khai, nhân rộng như mô hình “Nuôi ong lấy mật”; “Sạch nhà tốt ruộng”; “Chi hội nông dân tự quản về an ninh trật tự” của Hội Nông dân. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác”, “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM” của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM…

 Dịp này, huyện đã khen thưởng cho 18 tập thể và 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2021./

Bài trướcChợ Đồn phát động trồng cây hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo đề án của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoChợ Đồn tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19