Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động sử dụng quý tín dụng quay vòng giai đoạn 2014-2018

 Hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động sử dụng quý tín dụng quay vòng giai đoạn 2014-2018

Hội LHPN huyện Chợ Đồn, hiện có trên 8.000 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 245 cơ sở. Trong 5 năm qua, hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, của tổ chức hội các cấp để tập trung chỉ đạo cơ sở thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về: phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; các Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc Học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Để tạo điều kiện giúp hội viên có nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế, lao động sản xuất, dịch vụ kinh doanh… nâng cao mức thu nhập, xây dựng gia đình hạnh phúc. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tín chấp cho hàng nghìn lượt hội viên, vay vốn từ các ngân hàng và các chương trình dự án nhằm hỗ trợ hội viên, mở rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ; Hội đang quản lý 54 tổ  vay vốn với 3.516 thành viên vay vốn, tổng dư nợ trên 4 tỷ đồng. Trong đó huy động tiết kiệm được trên 9 trăm triệu đồng.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội LHPN huyện đã đạt được, đồng chí Hoàng Thị Tho, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện cần thực hiện trong năm 2019, đó là:  tiếp tục tổ chức hoạt động đối thoại, giám sát, quản lý các nguồn vốn cho vay theo đúng quy định; chú trọng nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả, khuyến khích thu hút được đông đảo hội viên tham gia

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện Chợ Đồn đã tặng giấy khen cho các tập thể và  cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ công tác Hội năm 2018./.        

Bài trướcChợ Đồn bắt đầu gieo cấy lúa xuân
Bài tiếp theoLễ phát động Năm an toàn giao thông 2019