Hội nghị phản biện Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và trâu, bò sinh sản; Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây đậu tương

 Hội nghị phản biện Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu, bò,

ngựa và trâu, bò sinh sản, giai đoạn 2021-2025; Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển

cây đậu tương, giai đoạn 2022-2026.

Mục tiêu của Đề án khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi vỗ béo trâu, bò, ngựa và trâu, bò sinh sản, giai đoạn 2021-2025 duy trì tổng đàn trên 8.000 con, phấn đấu vỗ béo xuất chuồng trên 5.000 con/năm; sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 1.000 tấn/năm; tăng giá trị chăn nuôi trâu, bò, ngựa trên 100 tỷ đồng/năm. Mỗi địa phương có ít nhất 01 mô hình nuôi trâu, bò vỗ béo theo hướng thâm canh. Khoảng125 hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận chính sách và thoát nghèo bền vững; 300 hộ gia đình; 10 tổ chức được tiếp cận chính sách của Đề án. Phấn đấu thành lập từ 01 Hợp tác xã hoạt động liên kết giữa các hộ chăn nuôi trâu, bò vỗ béo.

Đối với Phương án hỗ trợ kinh phí phát triển cây đậu tương, giai đoạn 2022-2026, phấn đấu hình thành và phát triển vùng trồng cây đậu tương tập trung, xây dựng mối liên kết, tiêu thụ sản phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Mục tiêu cụ thể, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao trình độ thâm canh cây đậu tương cho khoảng 500 hộ dân tham gia; Phấn đấu đến năm 2026 duy trì và phát triển diện tích đạt 80 ha, năng suất đạt khoảng 20 tạ/ha, sản lượng ước đạt 160 tấn tăng 90 tấn so với năm 2020; Hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã để sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung của Đề án, Phương án, như: đối tượng áp dụng, điều kiện tham gia, nội dung, định mức hỗ trợ, cây, con giống, phân bón,quy mô diện tích… Qua các ý kiến thảo luận, đặc biệt là các hộ dân đã thực hiện nuôi trâu, bò, ngựa sinh sản, vỗ béo và trồng cây đậu tương cho thấy việc triển khai Đề án, Phương án là phù hợp tạo động lực giúp người dân phát triển kinh tế từ chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số 10 về thu nhập và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất của Chương trình xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcChợ Đồn tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo năm 2021
Bài tiếp theoChợ Đồn: 100% hồ sơ TTHC được các cơ quan chuyên môn xử lý kịp thời, đúng hạn