Hội nghị nói chuyện chuyên đề nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại xã Bản Thi

 Nói chuyện nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ em tại xã Bản Thi.

Tại buổi nói chuyện, các đại biểu là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, người làm công tác bảo trợ trẻ em do xã mời dự đã được nghe báo cáo viên của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh truyền đạt các nội dung về Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn Luật trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 23 tại tỉnh Bắc Kạn. Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng đã cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình thực hiện  quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; các kỹ năng về bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bạo lực, bóc lột, xâm hại, ảnh hưởng của địa dịch Covid -19 và phòng, tránh tại nạn thương tích,…

Thông qua buổi nói chuyện, các đại biểu sẽ nắm bắt được nội dung và các điểm mới của Luật trẻ em, các Chỉ thị của Chính phủ mới ban hành liên quan đến quyền trẻ em; những kỹ năng bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Qua đó giúp các bậc cha mẹ, người giám hộ trẻ em có thêm kiến thức và kỹ năng để bảo vệ chăm sóc trẻ em tại gia đình, nhà trường.

Theo kế hoạch, ngoài xã Bản Thi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ triển khai tiếp các hội nghị nói chuyện tại các xã Tân Lập, Đại Sảo.

Bài trướcHoạt động của các Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” ở Chợ Đồn
Bài tiếp theoXã Lương Bằng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với xây dựng nông thôn mới