Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch Điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050

     Ngày 1/11, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

          Hội nghị có sự tham gia của đại diện các phòng, ban của UBND huyện Chợ Đồn; các đơn vị Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND,UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể: thị trấn Bằng Lũng và xã Ngọc Phái; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ và đại diện các hộ dân của thị trấn Bằng Lũng; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận các thôn và đại diện các hộ dân thôn Nà Tùm, thôn Cốc Thử xã Ngọc Phái; Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng.
          Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương tại Thông báo số 560-TB/TU ngày 30/3/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn, được Ban Thường vụ Huyện ủy cho chủ trương tại Thông báo số 534-TB/HU ngày 29/4/2022. Theo đó, phạm vi ranh giới mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng so với phạm vi đã thực hiện lập Đồ án quy hoạch như sau: Mở rộng về phía Bắc đến toàn bộ thôn Nà Tùm, xã Ngọc Phái với diện tích khoảng 40 ha; mở rộng về phía Tây đến toàn bộ thôn Bản Tàn với diện tích khoảng 35 ha để quy hoạch các khu dân cư đô thị; mở rộng về phía Đông lên khu vực hồ Khuổi Tráng với diện tích khoảng 400ha để làm khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Tổng diện tích lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng sau mở rộng khoảng 1.200 ha (12km²).
Việc quy hoạch, điều chỉnh, mở rộng xây dựng thị trấn Bằng Lũng nhằm đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV để nâng lên thị xã vào giai đoạn 2030 theo định hướng phát triển đô thị tỉnh Bắc Kạn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2078/QĐ –TTg ngày 22/12/2017 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và việc mở rộng đô thị để đáp ứng tiêu chuẩn đơn vị hành chính theo tiêu chuẩn đơn vị hành chính được ban hành tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ngoài ra, tại văn bản số 2621/UBND-GTCNXD ngày 13/5/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến năm 2050.
Tác giả: Vy Du- Nông Đuổng
Bài trướcUBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cho vay theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính Phủ
Bài tiếp theoCuộc thi “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”