Hội nghị lần thứ hai BCH Đảng bộ huyện Chợ Đồn khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế làm việc, chương trình hành động; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổ chức, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với  mục tiêu đến năm 2025 phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở trong việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Một số chỉ tiêu như: Thu ngân sách trung bình đạt 145 tỷ đồng; Thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh DCCI đạt tốp đầu khối huyện, Thành phố của tỉnh; Duy trì tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28.000 tấn, bình quân lương thực trên 500kg/người/năm; trồng mới 2.500 ha rừng; số sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên 30 sản phẩm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới 13 xã; có 90% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 85% khu dân cư đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 8,86%; Đào tạo và giải quyết việc làm cho 4.500 lao động; Kết nạp 750 đảng viên; Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp theo mức đọ 3 đạt 100%, mức độ 4 đạt 50%,…

Về kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội: Cấp huyện tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng hoàn thành trước tháng 9, cấp cơ sở hoàn thành trước 25/10. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như: Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông huyện, Cổng thông tin điện tử huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp đến mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết đã đưa ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cơ bản nhất trí các báo cáo dự thảo đưa ra. Với một số ý kiến đóng góp, sẽ giao cho Văn phòng Huyện ủy bổ sung, hoàn thiện để ban hành.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy đề nghị:Thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện kiện toàn, sắp xếp công tác cán bộ theo kế hoạch; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên; Chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ mùa; Tập trung thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo và công tác giáo dục và đào tạo; Tăng cường giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, giám sát chất lượng các công trình đang thi công; Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu tỉnh Bắc Kạn.

Bài trướcHội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Đề án số 06 về phong trào “ Dân vận khéo”
Bài tiếp theoChợ Đồn tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Dự án 2: Chương trình 135, năm 2020