Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI

 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các mục tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp đảm bảo ổn định lương thực trên địa bàn. Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 100,09% kế hoạch, năng suất ước đạt 58,42 tạ/ha, sản lượng ước đạt 10.350 tấn. Diện tích cây ngô  đạt 99,59% so với kế hoạch, năng suất ước đạt 48,10 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4.790 tấn. Toàn huyện đã thực hiện trồng rừng được 510,34/550 ha, đạt 92,7%; tiếp tục duy trì kế hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, duy trì số lượng. Công tác quản lý tài nguyên lâm sản, khoáng sản, xây dựng cơ bản, thu ngân sách được chú trọng chỉ đạo thực hiện. Tính đến ngày 12/7/2021, thu ngân sách được 62,3/112,8 tỷ đồng, đạt 55,2% kế hoạch. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, phát triển Hợp các xã được quan tâm. Đến nay, toàn huyện đã đạt 12,9 tiêu chí; có 03 xã đạt 19 tiêu chí: Đồng Thắng, Yên Thượng, Nghĩa Tá, tổ chức thành công Lễ công nhận thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời các văn bản, chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hoá và thông tin; công tác chính sách người có công, chính sách xã hội, công tác lao động việc làm, công tác dạy nghề theo kế hoạch; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  trong quy trình xử lý công việc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện thường xuyên chỉ đạo cơ quan, đơn vị khẩn trương, thần tốc thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, khoanh vùng dịch, truy vết, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần với nguồn lây nhiễm, các trường hợp đi về từ vùng dịch.Thực hiện cách ly tập trung tại 02 khu cách ly với 104 công dân, từ ngày 27/4 đến ngày 12/7/2021 số người khai báo y tế là 3.233 người. Tổng số lũy tích lấy mẫu xét nghiệm 290 trường hợp, kết quả 289 âm tính với vi rút SARS-CoV-2 và 01 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến với 23 điểm cầu, Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và cơ sở triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 theo kế hoạch. Phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đến thời điểm tháng 6/2021 số tiền ủng hộ nộp qua MTTQ huyện là 102.296.000 đồng. Công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026  theo đúng luật định.

Ngoài báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, hội nghị cũng quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, thông qua Kế hoạch, báo cáo của Tỉnh ủy, dự thảo Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện như: Kết luận số 05- KL/TW ngày 03/6/2021của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50 – CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Kế hoạch thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 24/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 05/6/2017 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

  Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với báo cáo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020; đề xuất bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung của Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh  6 tháng cuối năm 2021, các xã, thị trấn mong muốn huyện tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; ngành thuế cần có giải pháp giải quyết tình trạng khó khăn trong công tác thu ngân sách do ảnh hưởng của dịch Covid -19; Ngành y tế cần thành lập một đường dây nóng để trao đổi, giải đáp thắc mắc cho người dân những thông tin cần thiết liên quan đến  công tác phòng ,chống dịch Covid -19.

Bài trướcNgười dân các địa phương huyện Chợ Đồn tập trung gieo cấy lúa mùa chính vụ
Bài tiếp theoHội nghị thành viên UBND huyện thông qua một số văn bản trình Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện