Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn Khóa XX

 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn  lần thứ 15 – khóa XX

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy 22 xã, thị trấn; lãnh đạo một số phòng, ban của huyện.

Khai mạc Hội nghị đồng chí: Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện Ủy Chợ Đồn. Hội nghị đã tập trung xem xét các nội dung chính. Trong đó, đánh giá kết quả công tác năm 2018, xây dựng Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch số 130- KH/TU, ngày 21/1/2014 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về dự sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương; Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 28/11/2013 của Huyện ủy Chợ Đồn về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; bàn nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

Năm 2018, huyện Chợ Đồn đã thực hiện đạt 32/37 chỉ tiêu theo kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 29 nghìn 392 tấn trên 30 nghìn 211 tấn, đạt 97,3% kế hoạch. Lương thực bình quân đầu người đạt 572kg/người/năm, đạt 98,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt trên 336 nghìn con, vượt 17% kế hoạch. Thực hiện trồng rừng được 992,397 ha trên 855 ha, vượt 16,07% kế hoạch. Thu ngân sách, tính đến 30/11/2018, thu được 85,449 tỷ đồng, đạt 76,4% kế hoạch. Hiện nay đã có 19/22 xã, thị trấn đã hoàn thành thu ngân sách. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đến nay bình quân số tiêu chí đạt của toàn huyện là 8,7 tiêu chí trên xã. Trong đó xã Rã Bản đã đạt xã Nông thôn mới, xã Đông Viên đang hoàn thiện chấm các tiêu chí đề nghị tỉnh công nhận xã đạt Nông thôn mới năm 2018; 06 xã đạt mức từ 10-14 tiêu chí, xã Xuân Lạc mới đạt 03 tiêu chí.

Công tác văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Kết quả bình xét danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82,1%; khu dân cư văn hóa đạt 66,12%; cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt tiêu chí văn hóa 93,5%; Tỷ lệ huy động trẻ vào mẫu giáo đạt 99%; học sinh vào lớp 1, học sinh tiểu học, trung học cơ sở ra lớp đạt 100%. Phổ cập mầm non 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giao dục trung học cơ sở ở 22 xã, thị trấn đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; Công tác cải cách hành chính đã có nhiều chuyển viến tích cực, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thuộc huyện đã triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý VB&HSCV trong giải quyết công việc đạt  tỷ lệ 100% đơn vị có sử dụng để trao đổi văn bản điện tử, 100% cán bộ, công chức, viên chức đã được cấp địa chỉ hòm thư điện tử công vụ và sử dụng đạt khoảng 96,1%. Hệ thống một cửa điện tử và Một cửa liên thông của huyện, xã đã được triển khai đồng bộ, công bố danh mục thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công mức độ 3, 4 trên Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn, triển khai dịch vụ Bưu chính công ích phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Về tình hình sụt lún trên địa bàn các xã Ngọc Phái, Bằng Lãng và Thị trấn Bằng Lũng, trong năm đã xảy ra 22 hố sụt lún, nứt đất, nứt công trình xây dựng của một số hộ dân tại thôn Nà Tùm Ngọc Phái. Cơ quan chức năng địa phương đã thực hiện cắm rào chắn, tiếp tục theo dõi diễn biến các hố sụt, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền vận động người dân không lại gần vị trí sụt lún. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, đánh giá xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục để các hộ dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Về Công tác xây dựng Đảng, hoạt động chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được củng cố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong năm, kết nạp được 164 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 216 đảng viên dự bị .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác quản lý hành lang, trật tự an toàn giao thông, kỷ cương hành chính cần được tăng cường đẩy mạnh; đôn đốc giải quyết vướng mắc của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là những vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án, khu đô thị cần tiếp tục quan tâm giải quyết. Việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn nhỏ lẻ; thực hiện đề án mỗi xã, phường một sản phẩm huyện đạt thấp, mới có 6 sản phẩm OCOP được tỉnh đánh giá xếp hạng 3 sao; Tỷ lệ tiêm phòng cho gia súc, gia cầm chưa cao; Tình trạng xe vận chuyển quá tải, một số vụ vi phạm pháp luật về lâm sản, khoáng sản, các vụ đánh bạc vẫn còn xảy ra; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo có xu hướng giảm theo kế hoạch nhưng chưa bền vững.

 Chủ tịch UBND huyện Hà Sỹ Huân phát biểu tại hội nghị 

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đại diện lãnh đạo Văn phòng  Tỉnh ủy, các ngành chức năng liên quan đã nghiêm túc tiếp thu và giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan; đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể. Hội nghị cũng thông qua dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019, với 13 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như: phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31.182 tấn, lương thực bình quân đầu người trên 580kg/người/năm; trồng mới 1.055 ha rừng, duy trì độ che phủ rừng đạt 79,98%; phấn đấu đưa xã Yên Thượng đạt chuẩn nông thôn mới; thu ngân sách đạt trên 124,6 tỷ đồng, kết nạp 150 đảng viên trở lên.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện Ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; bí thư các đảng bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch công tác năm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Hội nghị đã thông qua, tạo sự chuyển biến trong phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2019./.

 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức thành công giải Cầu lông năm 2018
Bài tiếp theoTriển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019