Hội nghị học tập, làm theo Bác chuyên đề năm 2022 và triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh

Ngày 22/3, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh. Các đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
 Tại điểm cầu UBND huyện Chợ Đồn dự hội nghị có các đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Triệu Đức Phú, ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ma Doãn Kháng, Ủy viên BTV huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, đoàn thể cấp huyện. Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đang công tác tại xã, thị trấn; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn; Bí thư các Chi bộ trực thuộc, cán bộ công chức và đảng viên.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường UBND huyện.
Trong buổi sáng Hội nghị đã được nghe đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022. Theo đó đồng chí yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác, tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện…
 Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề tại Hội nghị.
Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo- nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, phát huy sáng tạo, khát vọng xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã khái quát cuộc đời, sự nghiệp, cuộc sống, những người thân có tầm ảnh hưởng đến Bác, quê hương Bác; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các nội dung được truyền tải sâu sắc, súc tích, sinh động, gần gũi với thực tế cuộc sống đang diễn ra trong lĩnh vực, ngành, việc làm…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian quý báu và tình cảm đặc biệt giúp tỉnh Bắc Kạn triển khai học tập các nội dung của chuyên đề năm 2022  kịp thời, sâu sắc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh và đa dạng hoá công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, ‘tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.
*Buổi chiều cùng ngày Hội nghị đã nghe lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh quán triệt nội dung chính của một số văn bản như:
 Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do Nhà  nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống. Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước. Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị. Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác dân vận trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 19/12/2021 hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị, ngành, địa phương trong toàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu ngay sau hội nghị này, cấp ủy các cấp, người đứng đầu chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các văn bản đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Đảng sớm được triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.
Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chợ Đồn buổi sáng có gần 3000 đảng viên tại 20 điểm cầu theo dõi trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh –  truyền hình tỉnh. Buổi chiều có gần 700 đại biểu tại 20 điểm cầu theo dõi Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh./.
Tác giả: Nông Đuổng
Bài trướcChương trình phát thanh ngày 21 tháng 3 năm 2022
Bài tiếp theoẢnh hưởng của mưa lớn trong đêm 22/3 và rạng sáng ngày 23/3