Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026

  Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử

đại biểu HĐND huyện Chợ Đồn khóa XX, nhiệm kỳ 2021– 2026

Tại Hội nghị, đồng chí Ma Văn Trị, UVBTV huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã thông qua Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT – UBTVQH 14 – CP – ĐCT UBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XX, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.Tiếp đó, đại diện Thường trực HĐND huyện đã thông qua Thông báo số 05/TB – HĐND ngày 03/2/2021 của HĐND huyện về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tiến hành thảo luận và nhất trí về cơ cấu, thành phần, số lượngtheo Thông báo số 05 của HĐND huyện đưa ra. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện được bầu là 31 đại biểu. Thành phần, khối Đảng 06 đại biểu; khối chính quyền 7 đại biểu; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể 4 đại biểu; lực lượng vũ  trang 2 đại biểu; khối các xã, thị trấn 9 đại biểu; khối doanh nghiệp và các thành phần khác 3 đại biểu. Cơ cấu, tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30%.Bảo đảm người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đại biểu là người ngoài Đảng không thấp hơn 10%. Đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi không thấp hơn 15%. Đại biểu tái cử từ 30% trở lên.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được ứng cử đại biểu HĐND huyện là khâu đầu tiên rất quan trọng trong các bước của quy trình hiệp thương để lập ra danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần đại diện cho trí tuệ tập thể của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện./.

Bài trướcCác địa phương tập trung gieo mạ vụ xuân năm 2021
Bài tiếp theoBan Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tặng quà Tết nguyên đán Tân Sửu cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo