Hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐNDhuyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

 Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử

đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026

Tại hội nghị, đại diện ủy ban MTTQ huyện  đã báo cáo tình hình và kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 37 hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 56 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Các ý kiến cử tri phát biểu đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và tín nhiệm cao đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Kết quả, trong tổng số 56 người trong danh sách sơ bộ đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri thì có 55 người được 100% cử tri tín nhiệm, 1 người được 80,35% cử tri tín nhiệm.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự đã biểu quyết, nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân huyện khóa XX gồm 51 người. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Chợ Đồn sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử./.

Bài trướcSở TT&TT tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2021