Hội nghị Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021

 Hội nghị Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với

Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ 7, nhiệm kỳ 2016-2021

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo quy định. HĐND hai cấp đã tổ chức thành công các kỳ họp đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Theo đó, HĐND tỉnh đã tổ chức 02 kỳ họp, thông qua 41 nghị quyết, HĐND cấp huyện tổ chức 19 kỳ họp, thông qua 114 nghị quyết thuộc thẩm quyền. Công tác chuẩn bị kỳ họp được quan tâm phối hợp thực hiện. Các ban HDND tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo, tổ chức khảo sát, thẩm tra theo luật định. Các Nghị quyết của HĐND được ban hành đảm bảo chất lượng, phù hợp với thưc tiễn, đúng quy định. Nghị quyết của HĐND hai cấp đã tập trung thể chế hóa các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, bám sát tình hình kinh tế địa phương như: HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, ở thôn, tổ phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. HĐND huyện Chợ Đồn ban hành nghị quyết về việc cho chủ trương sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư, sửa chữa một số hạng mục công trình trên địa bàn huyện; mua sắm đồ dùng, đồ chơi cho trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2020; HĐND huyện Ba Bể ban hành Nghị quyết lập quy hoạch bảo quản tu bổ phục hồi di tích quốc gia. Các ban HĐND tỉnh đã tổ chức được 04 cuộc giám sát, 05 cuộc khảo sát chuyên đề. Thường trực HĐND và các ban HĐND cấp huyện đã tổ chức 34 cuộc giám sát và 04 cuộc khảo sát…

Thường trực HĐND cấp tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại 25 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 1 nghìn 600 cử tri đối với nội dung quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn, ở thôn, tôt phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, chuyển hơn 900 ý kiến, kiến nghị cử tri đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Chủ tịch UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp công dân của tỉnh định kỳ với 06 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị; Tiếp nhận 55 đơn của công dân, trong đó chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 17 đơn, trả lời công dân 07 đơn, lươu 31 đơn; Thường trực HĐND cấp huyện tiếp nhận và xử lý 33 đơn thư…

 Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND hai cấp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thường trực HĐND của một số huyện chưa tổ chức phiên giải trình giữa 02 kỳ họp; chưa tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri chuyên đề…Còn một số ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của thường trực HĐND và các Ban chậm được giải quyết, trả lời hoặc giải quyết nhưng không gửi kết quả về Thường trực HĐND huyện và cử tri được biết…

 Đại biểu dự hội nghị

Với chủ đề” Nâng cao vai trò của đại biểu, tổ đại biểu HĐND trong các hoạt động của HĐND”, đã có 08 tham luận của các huyện, thành phố được báo cáo tại hội nghị. Các đại biểu đã tập trung thảo luận: việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nghị quyết của HĐND; nâng cao chất lượng các kỳ họp; công tác phối hợp giữa thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ để đảm bảo tính hiệu quả, chặt chẽ.  Đặc biệt các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp cũng như việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát là nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian để trao đổi tại hội nghị. Theo đó, các đại biểu cho rằng cần lựa chọn đúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu, sát với thực tiễn địa phương.Tập trung vào những vấn đề nổi cộm bức xúc được đa số cử tri quan tâm. Quan tâm thu thập thông tin, nghiên cứu báo cáo, lựa chọn nội dung quan trọng để khảo sát thực tế, thẩm tra số liệu báo cáo. Tăng cường phối hợp giữa thường trực HĐND các cấp với các ban HĐND, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả đã đạt được của HĐND các cấp, nhất là trong hoạt động giám sát, đồng thời tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, đồng chí  yêu cầu  HĐND cấp tỉnh, các huyện, Thành phố cần tiếp tục phối hợp chuẩn bị tốt nội dung các kỳ họp, chú trọng công tác thẩm tra các báo cáo. Tăng cường giám sát việc giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Chủ động giám sát công tác giáo dục, việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.Tổ chức thực hiện tốt các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Riêng đối với hoạt động  giám sát, cần tăng cường giám sát thường xuyên, lựa chọn đúng nội dung giám sát, phù hợp với yêu cầu, sát với thực tiễn địa phương. Căn cứ vào đối tượng, địa bàn giám sát để lựa chọn hình thức giám sát cho phù hợp; quan tâm thu thập thông tin, nghiên cứu báo cáo, lựa chọn nội dung quan trọng để khảo sát thực tế, thẩm tra số liệu báo cáo. Các kết luận, kiến nghị sau giám sát cần cụ thể, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đảm bảo tính pháp lý; tích cực chủ động đôn đốc giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Các tổ đại biểu, đại biểu HĐND cần chủ động, tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tăng cường phối hợp giữa thường trực HĐND các cấp với tổ đại biểu, đại biểu HĐND./.

Bài trướcHiệu quả từ thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoHội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020