Hội nghị giải quyết tồn tại, vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn huyện

 Toàn cảnh hội nghị

Thành phần dự hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo Trung tâm y tế huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Chủ tịch UBND và Công chức địa chính các xã: Nam Cường, Ngọc Phái, Quảng Bạch, Yên Thịnh, Nghĩa Tá, Lương Bằng, Đồng Thắng, Bản Thi, Đại Sảo, Đồng Lạc, Yên Thượng, Bằng Lãng, Xuân Lạc, Yên Phong và thị trấn Bằng Lũng; Các chủ sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận (có danh sách mời dự).

Nội dung của hội nghị nhằm thống nhất trong giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở  hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn (có danh sách cụ thể các thửa đất mà các tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận). Kiểm tra tiến độ thực hiện chỉnh lý Giấy chứng nhận theo Kế hoạch số 612/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; việc lập kế hoạch sử dụng đất năm  2022 cấp huyện, đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022; lập kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 và các nội dung khác liên quan.

  Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị lãnh đạo UBND, công chức địa chính các xã, thị trấn, các chủ sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận đã phát biểu ý kiến, đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua một buổi làm việc, nhiều ý kiến đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, UBND huyện Chợ Đồn trả lời làm rõ. Một số ý kiến khác chưa trả lời trực tiếp tại hội nghị, Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh sẽ giao cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn chủ động phối hợp với UBND huyện Chợ Đồn, UBND các xã tiếp tục nghiên cứu giải quyết.

Bài trướcĐồng chí Ma Thị Na – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Đảng ủy xã Đồng Lạc và Thị trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoĐồng chí Hà Đức Tiến- Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bình Trung và Bằng Lãng