Hội nghị đánh giá thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2017

 

 Toàn cảnh hội nghị đánh giá công tác quốc phòng quân sự địa phương

huyện Chợ Đồn Năm 2017

 

Năm 2017, Đảng ủy quân sự huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng về phát triển kinh tế xã hội gắn với công tác củng cố quốc phòng an ninh, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước của huyện.

Trong công tác huấn luyện, hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương, công tác động viên, tuyển quân luôn được kiện toàn, bổ sung đủ quân số theo đúng biên chế, đáp ứng kịp thời những thay đổi về tổ chức nhân sự từng cơ quan, đơn vị. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượngdân quân tự vệ, dự bị động viên đúng luật và pháp lệnh, lực lượng dự bị động viên đạt 96,50%;  Quân số tham gia huấn luyện của năm 2017 đạt 98,64%; Thực hiện tốt việc huy động lực lượng, phương tiện phối hợp làm nhiệm vụ phòng chống khắc phục thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, truy quyét hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản và giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình neo đơn. Trong năm đã huy động được gần 2 nghìn công lao động; giúp được 151 công cho gia đình chính sách; phát quang và tu sửa đường giao thông nông thôn được 475 công, trị giá bằng tiền trên 236 triệu đồng… phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn tuần tra canh gác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội , trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy rừng, bảo vệ an toàn các ngày lễ, hội của địa phương; công tác tuyển quân luôn đảm bảo chỉ tiêu trên giao. Tham gia Hội thi “Doanh trại chính quy, sáng, xanh,sạch, đẹp” đạt kết quả cao, tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017…

Hội nghị đã đề ra một số phương hướng nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2018. Trong đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, thực hiện 02 khâu đột phá: nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương năm 2018; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tập trung phát triển kinh tế – xã hội kết hợp chặt chẽ với việc củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh trên địa bàn. Chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về mọi mặt theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thu ngân sách năm 2017 vượt chỉ tiêu
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức lễ viếng tưởng niệm các anh hùng Liệt sĩ