Hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022

Ngày 18/5, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở tại các địa phương trên toàn quốc.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu huyện Chợ Đồn
Dự tại điểm cầu huyện Chợ Đồn có lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa – Thông tin; lãnh đạo và viên chức phụ trách công tác thông tin truyền thông của  Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện; lãnh đạo UBND xã, thị trấn; công chức phụ trách Văn hóa – Thông tin và cán bộ phụ trách đài truyền thanh.
Hội nghị tập huấn tập trung vào 5 chuyên đề chính như: Nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025; Nội dung cơ bản của Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông; Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; Hướng dẫn an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông và Hướng dẫn đến việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.
Qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân tại các địa phương.
Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcLễ công bố xã Phương Viên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Bài tiếp theoHội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị