Hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Đồng chí Hà Sĩ Huân, phó bí thư, chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho

các tập thể điển hình tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, số lượng đảng viên tham gia học tập và thực hiện đăng ký làm theo của các chi, đảng bộ đạt trên 90%; Tổng số việc làm theo đã được đăng ký thực hiện là hơn 14.000, nội dung chủ yếu về thực hành tiết kiệm, xây dựng nông thôn mới, tác phong, lề lối làm việc… Các chi, đảng bộ gắn thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đưa việc học tập và làm theo trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Nhiệm vụ năm 2018, Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện”tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW trong vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm.

        Tại Hội nghị, đã có 9 tập thể và 16 cá nhân được Huyện tặng Giấy khen về  thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đồng chí Hà Sĩ Huân, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát động thi đua năm 2018. Với những kết quả đạt được, thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục ra sức thi đua, để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, góp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện./.  

Bài trướcLễ trao tặng Huy hiệu 70, 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2018
Bài tiếp theoGiải bóng chuyền hơi Công nhân viên chức lao động lần thứ 2 năm 2018