Hội nghị biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu huyện Chợ Đồn năm 2013

 

 Trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu

tại khu dân cư từ năm 2011-2013.

       Năm 2012-2013, cùng với sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân huyện Chợ Đồn đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất do đó đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển kinh tế xã hội. Sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi từng bước phát triển, năm 2012 sản lượng bình quân lương thực đầu người đạt 557 kg/người/năm, công tác trồng rừng được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, hoạt động dịch vụ thương mại, thu – chi ngân sách, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai theo kế hoạch. Công tác văn hoá – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác Quốc phòng – quân sự địa phương được duy trì củng cố; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

       Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trủọng, triển khai việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp theo kế hoach. Hoạt động của Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới tích cực, Từ công tác phối hợp đã triển khai sâu rộng việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,…

       Thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, năm 2013 huyện đã tổ chức các chương trình hỗ trợ như: dầu thắp sáng cho 831 hộ với 17 xã; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 1.770 hộ với 7.200 nhân khẩu. Tổ chức cấp không các ấn phẩm báo chí thường xuyên. Thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các thôn, xã được diện được hưởng lợi đã đưịơc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bọ mặt nông thôn từng bước được thay đổi. Các chính sách dân tộc được thực hiện tốt đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong công tác thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tỷ lệ làng văn hoá, gia đình văn hoá tăng theo từng năm, năm 2011 số gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 62,52% đến năm 2012 đạt 67,70%; làng văn hoá năm 2011 đạt 9,09%, năm 2012 đạt 41,32%.

        Bên cạnh những kết quả đạt được, giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, trên địa bàn toàn huyện vẫn còn một số mặt hạn chế tồn tại như: chuyển đổi nền kinh tế còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo mặc dù đã giảm nhưng một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, vẫn xảy ra tình trạng di, dịch cư tự do ở một số bộ phận đồng bào; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có lúc chưa nghiêm,…

         Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của điạ phương, một số nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được đưa ra trong báo cáo tại hội nghị như: tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, hoạt động văn hoá, văn nghệ thể thao, chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, người có công; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

        Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ma Từ Đông Điền, uỷ viên Ban thường vụ- Trưởng Ban dân vận tỉnh uỷ đã biểu dương những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong toàn huyện. Đồng chí mong muốn thời gian tới, họ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương để từng bước đưa địa phương ngày một phát triển.

         Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tại hội nghị đã có 22 cá nhân tiêu biểu là những già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu ở khu dân cư giai đoạn từ  năm 2011-2013./. 

Bài trướcHuyện Chợ Đồn tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2013
Bài tiếp theoLãnh đạo huyện tổ chức thăm hỏi, chia buồn 2 gia đình có con bi tai nạn ở xã Phương Viên.