Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

 Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2016, huyện Chợ Đồn đã đạt và vượt chỉ tiêu một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 31. 881 tấn, vượt 4,49% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 624 kg/người/năm; thu ngân sách ở thời điểm đầu tháng 12 đạt 61,7 tỷ/68,6 tỷ đồng, đạt 89,7% kế hoạch; đàn gia súc, gia cầm tăng so với năm 2015, thời điểm ngày 01/10/2016, tổng đàn trâu, bò có 11.814 con/11.780 con, đạt 100,3% tăng 43 con so với năm 2015. Công tác văn hóa – xã hội được quan tâm triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể được quan tâm, đẩy mạnh; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến.

Ngoài một số chỉ tiêu đã đạt, việc thực hiện một số chỉ tiêu cây trồng như: thuốc lá, trồng rừng, hồng không hạt …chưa đạt kết hoạch; tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của 21 xã, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn có một số diễn biến phức tạp,..

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Ban chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất đưa ra Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2017; Quy chế làm việc ( sửa đổi, bổ sung) của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, năm 2017 huyện phấn đấu có 500 ha đất canh tác nông nghiệp đạt giá trị từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng/ha/năm trở lên; trồng mới 800 ha rừng,  đạt 01 xã chuẩn nông thôn mới là xã Rã Bản; thu ngân sách đạt 83,2 tỷ đồng. Đối với công tác Đảng kết nạp mới 150 đảng viên trở lên, 100% tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ,..

Bài trướcThường trực Huyện ủy giao ban với Đảng ủy các xã Cụm đông
Bài tiếp theoHội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3