Hội nghị báo cáo viên tháng 4 năm 2017

 

 Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo viên tháng 4 năm 2017

 

Đặc biệt về vấn đề  nhận diện các quan điểm sai trái thù địch, chống phá cách mạng nước ta và  phương thức đấu tranh, phản bác theo Quan điểm của Đảng ta là phải nhận thức rõ những quan điểm sai trái, chống phá cách mạng; kiên quyết đấu tranh, kiên định trong nguyên tắc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phương thức đấu tranh là ngăn chặn những quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tưởng cho thế hệ trẻ tin tưởng vào đường lối đúng đắn của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Về định hướng trong thời gian tiếp theo là tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tiếp tục tuyên truyền đưa nghị quyết trung ương 4, khoá 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng vào cuộc sống, gắn với chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”;  tuyền truyền khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường  Sa; tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội – an ninh – quốc phòng năm 2017 trên địa bàn./.

Bài trướcTrao tặng kỷ niệm chương cho chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
Bài tiếp theoKiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn và Xí nghiệp khai thác mỏ Pù Sáp thuộc công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn