Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2017

 

 Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2017

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hội nghị lần thứ 6, đã xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị; quyết nghị thông qua nội dung cơ bản 4 Nghị quyết đó là: về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; về công tác dân số trong tình hình mới. Tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá 12, xem xét, thảo luận và thông qua một số nội dung quan trọng khác.

Tại hội nghị này, các đại biểu cũng được thông tin về một số chính sách liên quan đến quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội.

Về định hướng trong thời gian tiếp theo, Ban tuyên giáo Huyện ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp, hội nghị, về những nội dung của hội nghị này, đồng thời tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tiếp tục đưa nghị quyết Trung Ương 4, khoá 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống  gắn với chỉ thị 05 CT/TW của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. tuyên truyền những kết quả đạt được và việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2017 trên địa bàn./.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn tổ chức lễ trao huy hiệu 70, 60, 55, 50 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2017
Bài tiếp theoChợ Đồn: Tổng kết công tác phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; công tác văn hóa – thông tin năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018