Hội nghị ban chấp hành lần thứ 17 (mở rộng)

 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Diện tcíh các cây trồng chính vụ đạt và vượt kế hoạch, cây lúa đạt 105,2% KH, cây ngô đạt 107,8% KH. Công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi được thực hiện có hiệu quả; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, khôngc ó dịch bệnh lớn xảy ra, tổng đàn trâu, bò của huyện hiện có 10.473 con, đàn lựon trên 38.000 con, đàn gia cầm trên 285.000 con. Quan tâm chỉ đạo công tác trồng rừng, đến nay toàn huyện đã trồng được 843 ha đạt trên 47% diện tích thiết kế. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới đã có 17/21 xã công bố đồ án quy hoạch, đã có 4 xã đạt 8 tiêu chí. Gía trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 54 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm 2013. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 53% KH. Thu ngân sách tính đến ngày 15/7 được 20 tỷ 454 triệu đồng, đạt 33,2% KH. Hoạt động của hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước được duy trì tốt. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội được thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng có chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể được tăng cường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

  Hội nghị ban chấp hành lần thứ 17 (mở rộng) 

 

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế: công tác chuẩn bị và cung ứng cây giống theo nhu cầu của nhân dân chưa được kịp thời; tiến độ trồng rừng chưa thực hiện theo đúng kế hoạch; Kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm ở một số xã đạt thấp; tiến độ thi công một số công trình cơ bản còn chậm; thu ngân sách đạt thấp; tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản, khoáng sản trái phép nhỏ lẻ và một số tệ nạn xã hôi vẫn xảy ra; Một số cơ sở Đảng chưa chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế họach, chưa quan tâm chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị và khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết TW4 khoá 11.

Hội nghị đã đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết TW7 khoá 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá – hiện đại hoá. Nhìn chung các cấp bộ đoàn đã được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, tăng cường tuyên truyền giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Qua đó đã phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên – Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng và tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân./.

Bài trướcChợ Đồn tổ chức kỳ họp thứ 8- HĐND huyện khóa 18
Bài tiếp theoHội thi “ Tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2014