Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ tư đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Tại hội nghị, đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư TT huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, năm 2020, huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các mục tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch như: Lương thực bình quân đầu người/năm; trồng rừng, phát triển sản phẩm ocop, thành lập Hợp tác xã kiểu mới; huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo và trẻ 6 tuổi vào lớp 1; trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ  thôn, tổ khu dân cư văn hóa; tỷ lệ điều tra khám phá án; tỷ lệ công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm, ….. Đối với công tác Đảng, Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng, đủ 4 nội dung theo chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị và đảm bảo yêu cầu đề ra. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) được triển khai đồng bộ, sâu rộng.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là đối các chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm. Các đại biểu cũng được nghe thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI về nhiệm vụ năm 2021, theo đó các đồng chí ủy viên Ban chấp hành hành bộ huyện nhất chí 100% các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.  

Kết luận tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị, thời gian tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: về phát triển kinh tế tập trung thực hiện các theo phương án sản xuất đã đề ra; chủ động phòng, chống rét cho đàn gia vật nuôi; quan tâm xây dựng nông thôn mới, trú trọng các sản phẩm ocop. Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội thực hiện tốt công tác dạy học, chăm sóc sức khỏe dân dân, các chế độ chính sách, an sinh xã hội; Lĩnh vực quốc phòng, an ninh đảm bảo an ninh trật tự về mọi mặt nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; chuẩn bị tốt công tác tuyển quân năm 2021. Lĩnh vực xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần  tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá cuối năm đúng thời gian, tổ chức thành công kỳ họp HĐND cuối năm 2020,…

Bài trướcChợ Đồn có 06 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao năm 2020
Bài tiếp theoKhảo sát tình hình giải ngân vốn xây dựng nông thôn mới và một số danh điểm đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện