Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ bảy (khóa XXI)

 
 Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ bảy

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển, các chương trình, mục tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp đảm bảo ổn định lương thực trên địa bàn. Diện tích gieo cấy vụ mùa đạt 98,87% kế hoạch, cây ngô vụ mùa gieo trồng đạt trên 118% kế hoạch. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Công tác quản lý tài nguyên lâm sản, khoáng sản, xây dựng cơ bản, thu ngân sách được chú trọng. Tổng thu ngân sách đến ngày 30/9 thu được 87,968/112,8 tỷ đồng, đạt gần 78 % kế hoạch.  Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chỉ đạo các trường học thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021-2022, điều chỉnh phù hợp với công tác phòng, chống dịch Covid -19; công tác y tế, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Khu cách ly, chốt kiểm dịch y tế, phương án phòng, chống dịch Covid -19. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể được tổ chức theo kế hoạch.

Bên cạnh những kết quả đạt được 9 tháng đầu năm 2021 tại huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: công tác thu ngân sách gặp khó khăn, giải ngân thanh toán vốn một số công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn Nhà nước còn chậm. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp,…

Tại hội nghị cũng thông qua Tờ trình đề nghị xem xét, cho ý kiến thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 12/8/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025. Báo cáo công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển kinh tế – xã hội của các xã, thị trấn như: triển khai, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; ngành thuế cần có giải pháp giải quyết tình trạng khó khăn trong công tác thu ngân sách; đẩy mạnh việc tiêm phòng gia súc nhất là bệnh Viêm da nổi cục. Có giải pháp giải quyết cho người lao động trở về địa phương;…. Đối với công tác phòng chống dịch Covid -19, hiện nay đang triển khai tiêm phòng tại các xã, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn đã huy động lực lượng tham gia hỗ trợ tại các điểm tiêm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đề nghị nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021, các xã, thị trấn, các phòng, ban chuyên môn cần tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị thu hoạch vụ  mùa, triển khai sản xuất vụ đông  – xuân; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP; thu ngân sách đạt kế hoạch giao; tổ chức triển khai một số hoạt động văn hóa, thể thao; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục rà soát công dân ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng; tổ chức tổng kết công tác năm 2021, xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022,..Đối với công tác phòng, chống dịch Covid -19, chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo sát với tình hình của địa phương. Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch tiêm phòng vắc xin Covid -19, tăng cường các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về hưởng ứng chiến dịch tiêm phòng triển khai tại huyện, không nên né tránh hay lựa chọn vắc xin để tiêm bởi tất cả các loại vắc xin đang sử dụng tại Việt Nam đều đã được tổ chức Y tế thế giới phê duyệt.Thực hiện tốt quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương,..

 

 

Bài trướcChợ Đồn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 lưu động tại các xã
Bài tiếp theoChợ Đồn nỗ lực xây dựng đồng bộ các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở