Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5

 Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý I năm 2021, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ, công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc được quan tâm thực hiện, chỉ đạo các xã có bệnh dịch tả lợn Châu Phi và bệnh Viêm da nổi cục tập trung xử lý, phòng trừ và khống chế bệnh. Đối với công tác trồng rừng, tính đến ngày 5/4 đã thực hiện trồng được trên 340 ha/550 ha; Chương trình xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, đã tổ chức thành công Lễ công bố xã Nghĩa Tá đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thu ngân sách đến ngày 5/4 được 37,3 tỷ đồng/112,8 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo, …được thực hiện nghiêm túc và kịp thời đúng quy định. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; cuộc bầu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Công tác Quốc phòng, an ninh và nội chính tiếp tục được quan tâm tổ chức thực hiện theo các kế hoạch;  Công tác xây dựng Đảng thực hiện tốt theo quy định.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016-2020; Báo cáo về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ an ninh, trật tự giai đoạn 2021-2025.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021, tập trung chỉ đạo làm tốt tốt công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chủ động, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của thiên tai. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP, nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã, công tác xúc tiến thương mại, các phiên chợ đêm. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trồng rừng đảm bảo đạt kế hoạch. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường. Chủ động thu, quản lý chi ngân sách theo kế hoạch. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quuyết Đại hội Đảng các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  theo đúng quy định và thành công.

Bài trướcKhắc phục gốc đa cổ thụ thuộc Khu di tích lịch sử Nà Pậu bị đổ
Bài tiếp theoChợ Đồn tập huấn hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026