Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 19

 Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019 Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh. Kết quả đánh giá cuối năm trong 41 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội – Môi trường; an ninh – quốc phòng và xây dựng đội ngũ, xây dựng Đảng năm 2019, huyện đã thực hiện vượt kế hoạch 09 chỉ tiêu, 22 chỉ tiêu đạt và dự kiến đạt, 10 chỉ tiêu không đạt. Cụ thể các chỉ tiêu vượt kế hoạch như: lương thực bình quân đầu người; thực hiện mô hình cách đồng đạt giá trị từ 100 triệu đồng/ha; công tác trồng rừng; thành lập Hợp tác xã mới; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS; Đào tạo lao động; tạo việc làm; Tỷ lệ điều tra khám phá án; công chức, viên chức phù hợp vị trí việc làm.

Các chỉ tiêu đạt và diện kiến đạt gồm: Tỷ lệ cho phủ rừng; Xã đạt chuần nông thôn mới; Bình quân tiêu chí nông thôn mói; Chi ngân sách; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng; Xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; Huy động trẻ 5 tuổi vào lớp Mẫu giáo; Tỷ lệ học sinh vào lớp 1; học sinh vào lớp 6; Trường đạt chuẩn quốc gia; Thôn, tổ, khu dân cư văn hóa; Cơ quan, đơn vụ văn hóa; Gia đình văn hóa; Số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; Số hộ ở thị trấn được sử dụng nước hợp vệ sinh; Giáo dục quốc phòng, tuyển quân; Cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; Cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chỉ tiêu không đạt gồm: Tổng sản lượng lương thực có hạt; Duy trì diện tích trồng cây có giá trị kinh tế cao đã chuyển đổi; Chuyển đổi mới diện tích  trồng cây có giá trị kinh tế cao; Cải tạo thâm canh cây chè Shan tuyết; Thu ngân sách; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT; Số hộ ở nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; Giảm hộ nghèo; Giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông; Kết nạp Đảng viên.

Tại hội nghị các đại biểu cũng tổ chức thảo luận, phát biểu ý kiến về công tác phát triển Đảng viên mới;  phát triển các sản phẩm OCOP; xây dựng nông thôn mới; quy hoạch vùng phát triển cây lâm nghiệp; công tác giao nôp vũ khí vật liệu nổ cần triển khai quyết liệt, đồng bộ tất cả các xã,…Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết thông thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19 về thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Dược Trung, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà huyện Chợ Đồn đã thực hiện đạt được năm 2019. Với một só chỉ tiêu không đạt kế hoạch, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục khắc phục để thực hiện tốt hơn ở thời gian tới.

  Bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020

Ngoài đánh giá về thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Hội nghị còn thực hiện việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ban Ban thường vụ huyện ủy Chợ Đồn đã giới thiệu đồng chí Triệu Huy Chung, Ủy viên BTV huyện ủy, giữ chức vụ Quyền Chủ tịch UBND huyện từ ngày 1/12/2019 để bầu giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, 100% số phiếu nhất trí.

 

Bài trướcChợ Đồn chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2019
Bài tiếp theoHoàn thành công tác kiện toàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với các thôn mới thành lập