Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 8

Hội nghị lần này đã tiến hành đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012.

Đến thời điểm này, toàn huyện đã hoàn thành gieo cấy vụ xuân theo đúng kế hoạch. Tính đến ngày 23/3/202, diện tích lúa gieo cấy đạt 99% kế hoạch (KH), cây ngô đạt 90%KH; cây dong riềng đạt khoảng 120%KH… Huyện đã chỉ đạo các địa phương chủ động quan tâm chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đồng thời hỗ trợ cho 378 hộ gia đình có trâu, bò chết do rét đậm, rét hại. Đối với Dự án trồng rừng 147, đến nay diện tích đã thiết kế đạt 102%KH, người dân các địa phương đang tích cực xử lý thực bì, chăm sóc cây giống để đảm bảo trồng kịp thời vụ. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay, toàn huyện có 2 xã là Bằng Lãng và Bản Thi đã thẩm định xong Đồ án xây dựng.

 

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 8 Đảng bộ huyện Chợ Đồn

 Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn quý I/2012 ước đạt trên 7,3 tỷ đồng. Thu ngân sách đến hết tháng 3/2012 đạt 17,6%KH. Ngoài ra, công tác văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. An ninh, chính  trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể từng bước được củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại trong thời gian qua như: Tiến độ gieo cấy một số cây màu còn chậm; tình hình sâu ong hại cây mỡ chưa có biện pháp xử lý triệt để; công tác quản lý nhà nước về lâm sản, khoáng sản chưa được chặt chẽ, triệt để; các vụ vi phạm pháp luật bảo vệ, phát triển rừng và tàng trữ, vận chuyển trái phép khoáng sản vẫn diễn ra phức tạp.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Đảng bộ huyện Chợ Đồn đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tăng cường chỉ đạo các địa phương chăm sóc cây trồng vụ xuân, tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp thu ngân sách; triển khai, quán triệt việc học tập Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI); tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,….

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cũng đã thông qua dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể dục, thể thao giai đoạn 2006 – 2011, bàn về mục tiêu, giải pháp thực hiện giai đoạn 2012 – 2015.

Những năm qua, hưởng ứng Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ năm 2006 đến nay, toàn huyện Chợ Đồn có 38.222 lượt hộ gia đình, 407 lượt thôn, tổ dân phố, 390 lượt cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào đã góp phần tập hợp, đoàn kết các lực lượng, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của quần chúng nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại cũng được các địa phương chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 8 cũng đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 25-CT/HU ngày 14 tháng 4 năm 2005 của Ban Thường vụ Huyện ủy (khóa XVII) về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên./.

Bài trướcChợ Đồn: Kết quả các chính sách đầu tư công cho nông nghiệp
Bài tiếp theoLiên hoan nghệ thuật các dân tộc huyện Chợ Đồn lần thứ 2 năm 2012