Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 18 – khóa 20 (Mở rộng)

  Đồng chí Hà Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy khai mạc hội nghị

Trong 9 tháng năm 2019, cấp uỷ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm theo kế hoạch, cụ thể: Tập trung chỉ đạo sản xuất bảo đảm đúng khung thời vụ: Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 28 nghìn tấn, đạt 91,3% kế hoạch. Các cây màu khác chỉ đạo, hướng dẫn trồng theo khung thời vụ. Chi nhánh Vật tư Nông nghiệp huyện đã cung ứng được 25 tấn giống lúa, ngô các loại; 700 tấn phân bón các loại phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân. Chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ mùa, cung ứng giống lúa, ngô đầy đủ, đảm bảo chất lượng cho người dân gieo trồng. Công tác chuẩn bị giống lúa, ngô và phân bón phục vụ cho sản xuất của bà con nông dân được bảo đảm về số lượng và chất lượng.Tăng cường công tác quản lý, giám sát chất lượng giống các cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện.

Công tác trồng rừng vượt kế hoạch đề ra. Tổng diện tích rừng trồng đạt trên 1 nghìn 400 ha, vượt 34% kế hoạch. Thành lập mới được 04 HTX vượt 33,3% kế hoạch, lĩnh vực đăng ký kinh doanh chủ yếu là lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng trọt chăn nuôi và kinh doanh vật liệu xây dựng…Nhìn chung, các HTX hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012. Công tác Xây dựng cơ bản giải ngân vốn đạt đạt 60,08% kế hoạch, Duy trì công tác quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn; cơ quan chức năng thẩm định cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản, lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện. Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu.

Tình hình sụt lún đất trong 9 tháng đầu năm vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp.Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn đã tổ chức kiểm tra, theo dõi diễn biến, báo cáo UBND tỉnh; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún.

Tính đến ngày 30/9/2019:Thu ngân sách được 58,800 tỷ đồng/124,6 tỷ đồng ; đạt 47,1% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, bình quân số tiêu chí đã đạt của toàn huyện là 10,5 tiêu chí/19 tiêu chí.Công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xã hội được quan tâm thực hiện; các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người nghèo… được thực hiện nghiêm túc và kịp thời. Quốc phòng, an ninh chính trị đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được củng cố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

 
 Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 18 – khóa 20  (Mở rộng)

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm, diện tích một số loại cây trồng như cây ngô, cây thuốc lá, cây dong riềng, tổng đàn vật nuôi không đạt kế hoạch đề ra; thu ngân sách gặp nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ thu ngân sách còn chậm. Một số dự án do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ dự án.Tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản, lâm sản trái phép, trộm cắp, đánh bạc.. vẫn còn xảy ra.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp có lúc, có việc chưa thực sự quyết liệt, thiếu năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc chưa nghiêm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở còn nhiều hạn chế…

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, các địa phương tăng cường chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng vụ mùa đảm bảo đạt sản lượng, chất lượng; Tiếp tục đôn đốc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các sản phẩm OCOP. Tăng cường chỉ đạo,kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là Bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh tiến độ thực hiên các chương trình xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cơ bản; Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch; Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ rừng, công tác quan lý nhà nước về đất đai;  Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hoá, xã hội. Phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và truyền thông…Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo triển khai, quán triệt việc học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị BCH Trung ương, tỉnh, huyện; kiểm tra, theo dõi việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 theo kế hoạch. Đảm bảo công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Về báo cáo  sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10 –NQ/TƯ, ngày 26/4/2016 cuả Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với giai đoạn 2016-2020. Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, việc thực hiện Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với giai đoạn 2016 – 2020 đã được các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện quan tâm thực hiện và áp dụng nhiều hình thức, biện pháp như về chính trị tư tưởng, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ qua đơn vị, các giải pháp về công tác cán bộ trong quá trình thực hiện các khâu trong công tác cán bộ do đó chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn huyện ngày càng được nâng cao.

 Đồng chí Ma Thị Na, Phó bí thư TT, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện

Nghị quyết số 10 –NQ/TƯ, ngày 26/4/2016 cuả Tỉnh ủy

Trong 3 năm, đã có 31 đồng chí cán bộ đi đào tạo trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 369 đồng chí được cử đi đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị – hành chính; 03 đồng chí đi học Đại học chính trị; 18 đồng chí theo học trình độ Thạc sỹ. Ngoài ra, Huyện ủy Chợ Đồn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở được 2 lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, với 179 đồng chí tham gia. Về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh, có  08 đồng chí tham dự các khóa bồi dưỡng đối tượng 2; 54 đồng chí tham dự các khóa bồi dưỡng đối tượng 3; Tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng đối tượng 4 tại huyện và 15 lớp tại các xã, thị trấn với 984 đồng chí tham dự…

Tích cực, chủ động trong sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện của địa phương; trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ và trình độ, năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan xác định cơ cấu công chức, viên chức phù hợp. Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên và công tác luân chuyển cán bộ, bố trí cán bộ sau luân chuyển đảm bảo phù hợp tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 -2025./.

Bài trướcChợ Đồn hướng tới phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống
Bài tiếp theoĐại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn lần thứ III năm 2019