Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 16 mở rộng

 Toàn cảnh Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 16 (Mở rộng)

Trong quý 1 năm 2019, huyện Chợ Đồn đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt các điều kiện cho sản xuất vụ xuân, trong đó diện tích gieo cấy lúa xuân đạt 100% kế hoạch, các cây trồng khác thực hiện đúng khung thời vụ và phấn đấu đạt diện tích đề ra. Công tác chuẩn bị trồng rừng được đẩy nhanh tiến độ trong đó diện tích đăng ký đạt 90,7% kế hoạch và đã trồng được 26,3ha trong dịp tết trồng cây xuân Kỷ Hợi. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi được quan tâm chỉ đạo. Thu ngân sách được19,7 tỷ đồng đạt 15,8%, tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt 79,95%. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đẩy mạnh, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời. Triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Bên cạnh những kết quả tích cực thì tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép, tình trạng trộm cắp, đánh bạc vẫn còn xảy ra, việc xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn gặp khó khăn.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng từ năm 2015 đến năm 2019, huyện Chợ Đồn đã thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức và hoạt động ngày càng hiệu quả trong đó qua 4 năm thực hiện có 222 lượt tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá với trên 95% đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 97,3% lượt đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ / TU/ 2016 và 05 – NQ/TU/2016 của tỉnh ủy về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, huyện Chợ Đồn đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ về cơ sở hạ tầng đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả để giúp người nghèo từng bước giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 16,48%, huyện cũng đã phát triển được nhiều mô hình sản xuất hàng hóa với các sản phẩm đạt giá trị kinh tế cao như hồng không hạt, cam quýt, chè Shan tuyết, gạo Bao Thai, măng khô, lợn ta địa phương… từ đó đã có 06 sản phẩm của các hợp tác xã được công nhận 3 sao theo tiêu chuẩn OCOP. Đến hết năm 2018, huyện Chợ Đồn có 2 xã là Rã Bản và Đông Viên đạt chuẩn xã nông thôn mới, bình quân số tiêu chí đạt của toàn huyện là 10,4 tiêu chí/ xã. Kết quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ theo Nghị quyết 07- NQ/TU/2016 của tỉnh ủy được huyện Chợ Đồn quan tâm đẩy mạnh. Tính đến nay, huyện Chợ Đồn là đơn vị thứ 3 trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác này, trong đó huyện đã cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Phần mềm một cửa điện tử và quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống email công vụ đã được đưa vào hoạt động có hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện đến cấp xã phục vụ đắc lực cho các hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Đức Tiến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng đặc biệt cần quan tâm thực hiện việc thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng. Tập trung triển khai các nhiệm vụ kinh tế xã hội trọng tâm như công tác thu ngân sách, quản lý bảo vệ phát triển rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới nhằm hỗ trợ đắc lực cho  mục tiêu xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.   

Bài trướcChợ Đồn thực hiện mô hình 100 triệu đồng/ha trở lên
Bài tiếp theoChợ Đồn: Sản xuất được gần 3 vạn giống hồng không hạt