Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Đồn lần thứ 13 ( mở rộng ).

 Đ/c Phạm Duy Hưng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷChợ Đồn chủ

trì hội nghị.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm,  đ/c phó bí thư thường trực huyện uỷ nêu rõ: diện tích sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân được 1.604,63 ha, đạt 102 % kế hoạch, tăng 20,59 ha so với cùng kỳ năm 2012. Cung ứng được 44,5 tấn giống lúa, ngô các loại và 770 tấn phân bón các loại. Về chăn nuôi tính đến thời điểm tháng 10/2012, toàn huyện có trên 10 nghìn con trâu, bò.  Kết quả  tiêm  phòng gia súc đợt I:  tiêm Lở mồm long móng cho đàn Trâu, bò đạt 78,06 % KH,  Tụ huyết trùng đạt 69,65% KH. Tiêm phòng tụ huyết trùng  cho  Lợn  đạt 102%, dịch tả đạt 89,6% KH, Lép tô đạt 158%KH. Kết quả thực hiện các Phương án hỗ trợ phát triển sản xuất đã cung ứng 100 con lợn giống cho 33 hộ tham gia dự án. 

Về công tác lâm nghiệp: Tổ chức phát động Tết trồng cây Xuân Quý Tỵ, đã trồng được trên 15 nghìn cây. Thiết kế trồng rừng sản xuất theo Quyết định 147 đạt 110,7% KH, diện tích xử lý thực bì đến nay ước tính khoảng 1.626 ha, diện tích đã trồng được 1.300 ha. Tình hình sâu ong hại cây Mỡ tiếp tục gây hại, diện tích đã được bà con tổ chức phun thuốc diệt trừ là 138,58 ha/513,15 ha . Duy trì quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, cấp 156 giấy phép khai thác gần 3 nghìn m3 gỗ các loại. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 60 vụ vi phạm tịch thu 82,2m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 209 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đã phê duyệt Đồ án quy hoạch cho 21/21 xã, hiện nay đã có 05 xã phê duyệt xong Đề án. Xây dựng đường giao thông nông thôn được 5,355 km. Về công tác Thuỷ lợi, Phòng chống Lụt bão và tìm kiếm cứu nạn được huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác Quản lý Nhà nước và Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp cá thể luỹ kế ước đạt hơn 37 triệu đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2012

Tiến độ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản  chậm,  đã giải ngân được trên 24  tỷ đồng đạt 48,4% KH. Thu ngân sách gặp nhiều khó khăn, tính đến ngày 30/6/2013 thu được 21 tỷ 032 triệu đồng, đạt 37,4% KH. Chi ngân sách kịp thời, đúng quy định, hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước hoạt động có hiệu quả, chấp hành đúng pháp luật. Công tác văn hoá, xã hội được quan tâm thường xuyên, công tác nội chính, quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Trong công tác xây dựng đảng, hoạt động của chính quyền,mặt trận tổ quốc và các đoàn thể khác  hoạt động theo quy chế. Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành 346 văn bản về hoạt động, lãnh đạo chỉ đạo; tổ chức kiểm tra, nắm tình hình kết quả triển khai, tổ chứ thực hiện nhiệm vụ tại 11 đơn vị, cơ sở. ban hành kế hoạch số 57, ngày 20/5/2013của BTV huyện uỷ về khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4, khoá 11” một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”; đôn đốc các chi, đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị bổ xung hoàn chỉnh hồ sơ và xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế , khuyết điểm.

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm: chỉ đạo thu hoạch cây trồng vụ xuân, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng thời vụ, đạt kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên lâm, khoáng sản. đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu thuế và trốn thuế. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý học sinh trong dịp hè và công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học 2013-2014. Làm tốt công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân…Tăng cường quản lý các hoạt động, dịch vụvăn hoá, đẩy mạnh phong trào” toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. đảm bảo công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổng kết công tác năm 2013 và xây dựng nhiệm vụ công tác năm 2014.

Về Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khoá 19, nhiệm kỳ 2010-2015, đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về cây lương thực có hạt đạt và vựơt chỉ tiêu nghị quyết. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi bước đầu đem lại hiệu quả. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng bản được quan tâm chỉ đạo, các công trình giao thông , thuỷ lợi, trường học, nước sinh hoạt, trạm y tế, chợ , điện nông thôn được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển và cải thiện đời sống. Văn hoá xã hội có bước phát triển mới đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về đời sống tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, điều hành của chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức, đoàn thể từ huyện đến cơ sở từng bước được đổi mới. Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và đánh giá quy chế làm việc của uỷ ban kiểm tra huyện uỷ giữa nhiệm kỳ 2010-2015;  báo cáo việc thực hiện vai trò lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ từ năm 2010 đến nay; Hội nghị cũng tiến  hành bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm đối với từng thành viên lãnh đạo cấp uỷ./.

Bài trướcLớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho hội Cựu chiến binh cơ sở
Bài tiếp theoThắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân ngày 27/7/2013