Hội khuyến học triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

 

 Hội khuyến học huyện Chợ Đồn triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội khuyến học các cấp trong huyện tiếp tục được củng cố và phát triển cả về số lượng chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 339 chi hội, với trên 12.000 hội viên. Công tác khuyến học, khuyến tài được các cấp, các ngành chú trọng; phong trào xây dựng “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “đơn vị học tập” có nhiều chuyển biến tích cực. Qũy khuyến học được duy trì và tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân. Hiện nay hội khuyến học từ huyện đến xã đang quản lý trên 160 triệu đồng, trong đó riêng năm 2016 vận động đóng góp được trên 70 triệu đồng, qua đó, hội khuyến học các cấp đã kịp thời khen thưởng cho trên 2.000 lượt học sinh, giáo viên xuất sắc đạt thành tích cao trong học tập và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 100 triệu đồng.   

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác khuyến học vẫn còn những hạn chế nhất định: Tổ chức và hoạt động ở nhiều chi hội còn gặp khó khăn, lúng túng; Việc phát triển, quản lý hội viên, vận động xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học chưa được đều khắp; Huy động nguồn vốn cho Qũy khuyến học còn khó khăn; hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng một số nơi chưa đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016, Hội khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Vận động xây dựng Hội và phát triển hội viên ở các cơ quan, xí nghiệp, dòng họ hiện nay chưa thành lập được hội; Đổi mới phương thức hoạt động của các cấp Hội…/.

Bài trướcUỷ ban nhân dân huyện Chợ Đồn họp bàn về công tác quản lý trật tự hành lang an toàn giao thông và quản lý trật tự đô thị Thị Trấn Bằng Lũng
Bài tiếp theoXuân Lạc – phát triển sân chơi thể thao gắn với xây dựng Nông thôn mới