Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Ngân Sơn kiểm tra công tác TĐKT tại huyện Chợ Đồn

 Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc ông Nông Văn Dương, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Chợ Đồn báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020: Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền; Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong công tác sản xuất nông lâm nghiệp, thu chi ngân sách, công tác giáo dục, y tế, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng khu dân cư, thôn, cơ quan, đơn vị và gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, công tác cái cách hành chính, phòng chống tham nhũng và tệ nạn xã hội, công tác Quốc phòng, Quân sự địa phương, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị: tổ chức, việc học tập, triển khai đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước theo chỉ đạo của cấp trên, kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc chấp hành điều lệ Đảng, Pháp luật của nhà nước của cán bộ công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan đơn vị, địa phương, công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể; Thực hiện các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng: Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua tại địa phương, kết quả thi đua, kết quả khen thưởng 09 tháng đầu năm 2020. Báo cáo đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thưởng đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc các đại biểu tham dự đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020; Thảo luận, trao đổi, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong các nội dung quá trình thực hiện nhiệm vụ; Đoàn thực hiện tham quan một số mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp tại xã Bằng Phúc.

 Đoàn công tác đến tham quan đồi chè tuyết của hộ

ông Đàm Hữu Quân, thôn Nà Hồng, xã Bằng Phúc

Kết luận tại buổi làm việc bà Chu Thị Huyền, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Ngân Sơn – Trưởng đoàn công tác ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của huyện Chợ Đồn trong 9 tháng đầu năm và đề nghị cơ quan thường trực – Phòng Nội vụ huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện. Đối với các chỉ tiêu chưa đạt tiếp tục tham mưu cho UBND chỉ đạo thực hiện bằng các giải pháp cụ thể để đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao góp phần vào công tác thi đua khen thưởng của huyện trong năm 2020; UBND huyện tiếp tục phối hợp thực hiện tốt một số dung liên quan trong công tác quản lý công dân ở một số địa phương có đồng bào dân tộc Mông tham gia tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Ngân Sơn Ông Triệu Đức Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Chợ Đồn, tiếp thu các ý kiến góp ý đối với báo cáo về công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 của UBND huyện Chợ Đồn. Thông tin với đoàn về một số nhiệm vụ trọng tâm của huyện thực hiện trong thời gian tới để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đua, khen thưởng của huyện Chợ Đồn năm 2020, phấn đấu là đơn vị được UBND tỉnh Bắc Kạn tặng cờ thi đua năm 2020./.

Bài trướcHội thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”