Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện tổng kết công tác năm 2018

Năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt các chương trình tín dụng như: cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay làm nhà ở;  cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường,  xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh; hỗ trợ tạo việc làm,  học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… đã góp phần tích cực thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm đảm bảo an sinh xã hội.

Năm 2018, tổng doanh số cho vay là 99 tỷ đồng 191 triệu đồng, tăng 25 tỷ 696 triệu đồng so với năm 2017; doanh số thu nợ trong năm 2018 là 79 tỷ 284 triệu đồng; Tổng dư nợ đến ngày 31/12/2018 là 272 tỷ 981 triệu đồng, tăng 18 tỷ 262 triệu đồng  so với năm 2017, hoàn thành  99,99% . Tỷ lệ nợ quá hạn 885 triệu đồng chiếm 0,32% tổng dư nợ, tăng 110 triệu đồng so với đầu năm. Cùng với đó, các tổ chức nhận ủy thác đã phát huy tốt vai trò của mình.  Hiện nay, các tổ chức Hội nhận ủy thác có tổng dư nợ là 272 tỷ 167 triệu đồng, chiếm 99,70% tổng dư nợ, tăng  20. 867 triệu so với năm 2017 cùng với 257 tổ tiết kiệm vay vốn.  Các nguồn vốn trên được sử dụng cho vay hiệu quả đúng đối tượng.

Năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện  Chợ Đồn phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu được vay vốn kịp thời. Nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Phấn đấu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn. Đảm bảo các hộ vay vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng quy định./.               

Bài trướcCông an huyện Chợ Đồn bắt 2 đối tượng trộm trâu
Bài tiếp theoHội nghị tổng kết công tác văn hóa, thông tin năm 2018