Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 4

 

 Kỳ họp thứ tư – HDND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021

 

Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, đã thực hiện gieo cấy được trên 1.800 ha lúa xuân, đạt 97,5% kế hoạch; năng suất ước đạt 55 ta/ha; thực hiện Đề án, phương án, mô hình phát triển sản xuất theo kế hoạch; Đối với công tác trồng rừng, đã trồng được 250,71 ha/670 ha ( rừng tập trung); tổng thu ngân sách toàn huyện đến ngày 5/6 được  gần 28 tỷ/ 98,150 tỷ đồng, đạt 28,5%KH;  … Các hoạt động văn hóa – thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư,  công tác an sinh xã hội được chú trọng thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Một số cây trồng chưa đạt theo kế hoạch; thực hiện tiêu chí nông thôn mới trong phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng đời sống văn hóa và công tác bảo vệ môi trường chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Tình trạng khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số địa phương; Công tác trồng rừng gặp nhiều khó khăn do diện tích đất trống, đồi núi trọc ngày càng bị thu hẹp; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm còn chậm; chất lượng giáo dục chưa thật sự đáp ứng yêu cầu, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ đã và đang diễn ra phổ biến tại các tuyến đường nội thị trị trấn Bằng Lũng. Công tác cải cách hành chính còn bộc lộ nhiều hạn chế, thu ngân sách đạt được còn thấp…

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp và qua thảo luận tại tổ, các đại biểu và cử tri tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung một số vấn đề lớn như: cần chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đối với thị trấn Bằng Lũng;  cần tiếp tục xây dựng các mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp với các địa phương để nâng cao thu nhập cho bà con. Quan tâm tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường liên xã; khi đầu tư nguồn điện thắp sáng, Điện lực cần quan tâm đến chất lượng công trình, đảm bảo vận hành an toàn phục vụ cung cấp điện cho nhân dân; cần có sự phối kết hợp tốt hơn giữa chính quyền các xã với lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng;  vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn có sự cấp chồng chéo, nhiều sai sót, tiến độ chậm …

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan Hạt kiểm lâm, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Điện lực, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; Phòng tài chính – Kế hoạch đã trả lời chất vấn tại hội trường. Các ý kiến trả lời cơ bản đã làm rõ vấn đề, nêu rõ nguyên nhân, quyền hạn và cách giải quyết vấn đề mà cử tri quan tâm.  

Các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp đã thẳng thắn góp ý đối với một số tờ trình của UBND huyện.  Với tinh thần tập trung, dân chủ, ghi nhận các ý kiến đóng góp, kỳ họp thứ 4- HĐND huyện khóa 19 đã thông qua  các nghị quyết về: phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách Nhà nước tại địa phương năm 2016; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về đề nghị thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Chợ Đồn; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018./.

Bài trướcKiểm tra kết quả thực hiện chỉ thị 07 của UBND tỉnh tại huyện Chợ Đồn
Bài tiếp theoCục Kỹ thuật Hải quân: Tuyên truyền biển, đảo tại Chợ Đồn