Hội đồng nhân dân huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3

 

 Toàn cảnh Kỳ họp thứ 3 – HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Kỳ họp đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2017; Báo cáo tình hình thu – chi ngân sách địa phương năm 2016, phân bổ dự toán năm 2017; Báo cáo hoạt động của HĐND huyện năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi đến HĐND huyện tại kỳ họp thứ hai.

Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2016, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, huyện Chợ Đồn đã đạt được nhiều kết quả khá: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 32.000 tấn, đạt 104,4%KH, lương thực bình quân đầu người đạt 624kg/ người/ năm, đạt 107,5%KH; Tập trung thực hiện các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất; Chương trình xây dựng nông thôn mới, được các xã quan tâm triển khai thực hiện, bình quân số tiêu chí đã đạt của huyện là 8,1/19 tiêu chí; Chăn nuôi phát triển ổn định, tổng đàn gia súc đạt gần 12.000 con, vượt KH giao; Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 106,8%KH; Công tác trồng rừng, năm 2016 toàn huyện thực hiện được 870ha, đạt 66,6%KH tỉnh giao; Thu ngân sách tính đến ngày 14/12 đạt 100%KH; Công tác văn hóa – xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, năm 2016 vẫn còn những hạn chế nhất định: Diện tcíh một số cây trồng chưa đạt theo kế hoạch; Tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; Tình trạng khai thác, thu mua, tàng trữ, vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép vẫn xảy ra ở một số địa phương; Một số nguồn vốn giải ngân còn thấp; Tiến độ giải phóng mặt bằng một số cong trình chậm, kéo dài; Chất lượng giáo dục chưa thật sự đáp ứng yêu cầu; Công tác cải cách hành chính còn những hạn chế, khó khăn…

Qua tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp và qua thảo luận tại tổ, các đại biểu và cử tri tiếp tục quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, trong đó tập trung một số vấn đề lớn như: phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới chậm; Quan tâm tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường liên xã; Trong chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế, cần định hướng về đầu ra cho sản phẩm; Chất lượng một số công trình xây dựng chưa đảm bảo; Cần có giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy, trộm cắp; Nhiều ý kiến ở nhiều địa phương về vấn đề cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn có sự cấp chồng chéo, nhiều sai sót, tiến độ chậm … làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân

Tại kỳ họp, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan Hạt kiểm lâm, Công an huyện, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Phòng kinh tế – hạ tầng; Phòng tài chính – Kế hoạch đã trả lời ý kiến của cử tri và trả lời chất vấn tại hội trường. Các ý kiến trả lời cơ bản đã làm rõ vấn đề, nêu rõ nguyên nhân, quyền hạn và cách giải quyết vấn đề mà cử tri quan tâm.

 Kỳ họp thứ 3 – HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp

 

Các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khóa 19 đối với đồng chí Nông Thị Thu Hoài, do chuyển công tác.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, ghi nhận các ý kiến đóng góp, kỳ họp thứ 3- HĐND huyện khóa 19 đã thông qua 7 Nghị quyết đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017; Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2017; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2017; Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khóa 19; Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và công tác thi hành án năm 2017; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề chuyên đề của HĐND huyện về hiệu quả thực hiện chính sách mô hình phát triển chăn nuôi đàn lợn ta địa phương huyện giai đoạn 2014 – 2018; Nghị quyết về quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Bài trướcHội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Bài tiếp theoChợ Đồn: Học tập Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12