Hội đồng nhân dân huyện giám sát công tác xét tuyển viên chức năm 2013-2014

 

 HĐND huyện giám sát công tác xét tuyển viên chức năm 2013-2014 

 

Trong năm 2013, 2014 huyện thực hiện được 01 cuộc xét tuyển công chức cấp xã với 25 chỉ tiêu. Hội đồng xét tuyển của huyện đã thực hiện công tác xét tuyển theo các thông tư, nghị định, quyết định đã ban hành; tổ chức trình tự, cách thức xét tuyển theo kế hoạch. Kết quả số thí sinh xét đạt 21 người, trong đó xét và phân công công tác 10 người theo nguồn của huyện cử đi đào tạo Trung cấp Luật về làm công chức Tư pháp các xã, thị trấn; tiếp nhận và phân công 01 người hệ cử tuyển theo nguồn của tỉnh nhưng do không đồng ý nên không nhận công tác, hiện nay đang tiếp tục xem xét để giải quyết. 

Đối với xét tuyển viên chức cấp huyện: Trong năm 2013 thực hiện 01 cuộc xét tuyển Viên chức sự nghiệp, kết quả số thí sinh trúng tuyển là 29 người chủ yếu là sự nghiệp Giáo dục và đào tạo. Công tác tuyển dụng được thực hiện công khai minh bạch, đúng quy định, kịp thời đáp ứng các vị trí cần tuyển. Trong quá trình triển khai và công bố kết quả đã có 02 đơn đề nghị phúc khảo xem xét điểm phỏng vấn, Hội đồng xét tuyển đã trả lời. Về việc sử dụng lệ phí xét tuyển: thực hiện theo đúng quy định, sau khi tiếp nhận và chốt danh sách đăng ký dự thi, toàn bộ số tiền lệ phí được nộp vào tài khoản tiền gửi của Kho bạc Nhà nước huyện và thực hiện chi các mục cần thiết cho đợt xét tuyển đảm bảo đúng quy định hiện hành. Trong năm 2013-2014 đã thực hiện tiếp nhận viên chức chuyển vùng chủ yếu là của ngành giáo dục, công tác tiếp nhận chuyển vùng được thực hiện theo trình tự. 

Trong báo cáo của phòng Nội vụ có một số ý kiến đề xuất như: tiến hành công tác tuyển dụng cùng thời gian trong cả tỉnh từ khâu nhận hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ đến thời gian phỏng vấn để tránh tình trạng hồ sơ ảo tràn lan. Hàng năm giao biên chế sự nghiệp Giáo dục – đào tạo ngay sau khi kết thúc năm học cũ để tiến hành tuyển dụng kịp thời cho năm học mới; tiến hành tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển trên phạm vi cả tỉnh. Đối với công tác tuyển dụng công chức nên bỏ nhân hệ số 2 đối với điểm trung bình học tập của thí sinh, như vậy mới tạo được công bằng cho việc lựa chọn người giỏi, có năng lực thật sự.  

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn giám sát đã thảo luận một số vấn đề như: chất lượng giáo viên chuyển vùng, kết quả giải quyết đơn thư sau xét  tuyển, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc phân công công tác đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển tốt nghiệp ngành Luật./.  

Bài trướcHuyện Chợ Đồn triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2014
Bài tiếp theoLễ trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể “ Gạo Bao thai Chợ Đồn” và gắn nhãn sản phẩm