Hội đồng nhân dân huyện chú trọng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

  Nhiều ý kiến của cử tri được HĐND tiếp nhận và gửi đến các cơ quan thẩm quyền

giải quyết kịp thời đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Nhiệm kỳ 2016 -2021, thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri tại các đơn vị bầu cử  với sự tham gia của hơn 7.000 cử tri qua đó đã thu được hơn 800 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tỷ lệ giải quyết các ý kiến cử tri đạt trên 90%. Đối với cấp xã có trên 4000 ý kiến cử tri được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, tỷ lệ giải quyết các kiến nghị cử tri đạt trên 70%. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của địa phương  thường xuyên tham gia tiếp xúc cử tri cùng đại biểu Hội đồng nhân dân để cùng nắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri do vậy nhiều ý kiến, kiến nghị được kịp thời xem xét, giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở…

Hoạt động tiếp công dân được Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân duy trì đúng luật trong đó đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tham gia thực hiện lịch tiếp công dân đầy đủ theo quy định, tỷ lệ tham gia tiếp công dân và giải quyết các ý kiến đạt 100%, cấp xã có trên 90%  đại biểu tham gia với tỷ lệ giải quyết ý kiến kiến nghị đạt 100%. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân được Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp quan tâm giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng được nâng cao, những băn khoăn, vướng mắc của cử tri về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được giải thích đầy đủ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cơ bản được đáp ứng tạo niềm tin của cử tri, nhân dân đối với chính quyền địa phương, hạn chế một phần tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo./.

Bài trướcHuyện Chợ Đồn thành lập Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
Bài tiếp theoPhát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong xây dựng nông thôn mới