Hội đồng nhân các xã huyện Chợ Đồn tổ chức kỳ họp thứ nhất

 

 Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Bình Trung nhiêmj kỳ 2016-2021

 

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp đã  bầu các chức danh chủ chốt của xã như: Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND xã và các ban HĐND xã; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã và các ủy viên ủy ban. Thông qua các Nghị quyết HĐND khóa mới nhiệm kỳ 2016-2021. Nhìn chung HĐND các  xã đã thực hiện việc tổ chức kỳ họp thứ nhất theo đúng quy định của Luật bầu cử.

Theo quy định, thời gian tiến hành kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 của Luật tổ chức chính quyền địa phương. Cụ thể tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND. Căn cứ theo quy định trên, Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn của huyện đang phấn đấu thực hiện việc tổ chức kỳ họp thứ nhất theo đúng Luật./. 

Bài trướcMở đường lâm nghiệp giúp tăng hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng
Bài tiếp theoTrao tiền hỗ trợ cho gia đình bị cháy nhà tại thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung