HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT 9/11

 

Phòng Tư pháp đã triển khai sâu rộng nội dung Kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, đã thu hút sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện bằng các hoạt động tuyên truyền thiết thực, như: xã Xuân Lạc đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL đến các thôn, bản; xã Rã Bản, Đồng Lạc, Xuân Lạc, Đông Viên…đã tổ chức treo Băng rôn tuyên truyền ý nghĩa của Ngày pháp luật đến toàn thể người dân được biết.

 Ảnh minh họa

 

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện, Phòng Tư pháp đã tổ chức treo Băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp luật tại Trụ sở UBND huyện và tại các nút giao thông quan trọng trên trục đường 254 thuộc địa bàn thị trấn Bằng Lũng; đồng thời kết hợp với Đài Truyền thanh – truyền hình huyện tổ chức xây dựng các chương trình tuyên truyền, cổ động, đưa tin, bài về “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, đa dạng về hình thức đã nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân./.

Bài trướcPhong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Chợ Đồn một nhiệm kỳ nhìn lại
Bài tiếp theoChợ Đồn tổ chức hội nghị tuyên truyền về quyền con người và Công ước quốc tế về chống bắt con tin năm 1979