Hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Đối với đại biểu HĐND: đại biểu HĐND cấp huyện từ đầu nhiệm kỳ bầu được 32 đại biểu, qua hoạt động đã tiến hành miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ với 04 đại biểu, đến nay còn 28 đại biểu., trong đó có 04 đại biểu hoạt động chuyên trách và 07 đại biểu là nữ. Đại biểu HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ bầu được là 490 đại biểu, qua hoạt động đã tiến hành miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ với 33 đại biểu, hiện tại có 457 đại biểu HĐND hoạt động, trong đó có 116 đại biểu là nữ, 22 đại biểu chuyên trách. Đại biểu HĐND các cấp có tinh thần trách nhiệm, thường xuyên học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp hoạt động, cơ bản đại biểu đều chủ động dành thời gian tham gia các hoạt động của HĐND.

Các Ban của HĐND: từ đầu nhiệm kỳ, HĐND cấp huyện gồm 03 Ban hoạt động với tổng số 15 thành viên, trong đó có 03 thành viên chuyên trách. Đến nay, còn 02 Ban hoạt động do đã tiến hành bãi bỏ Ban Dân tộc, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân tộc về Ban Kinh tế – XH HĐND huyện. Các Ban HĐND cấp xã được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, đến nay thành viên Ban Kinh tế – xã hội HĐND cấp xã còn 102/106 đại biểu, thành viên Ban Pháp chế HĐND cấp xã còn 103/106 đại biểu.

 Kỳ họp HĐND cấp huyện

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp được chú trọng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND cấp huyện tổ chức được 11 kỳ họp (08 kỳ thường lệ và 03 kỳ bất thường), ban hành được 81 Nghị quyết các loại, cụ thể: 32 Nghị quyết về cán bộ; 05 Nghị quyết chuyên đề; 43 Nghị quyết thường kỳ và 01 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 184 Kỳ họp, ban hành 904 Nghị quyết các loại, cụ thể: 159 Nghị quyết về cán bộ, 57 Nghị quyết chuyên đề, 672 Nghị quyết thường kỳ và 16 Nghị quyết khác. Hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp được thực hiện hợp lý, khoa học, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; việc đánh giá, rút kinh nghiệm được Thường trực HĐND các cấp quan tâm thực hiện sau mỗi Kỳ họp, đảm bảo các Kỳ họp sau được thực hiện ngày một hiệu quả hơn.

Công tác thẩm tra của Ban HĐND các cấp đều được thực hiện đúng quy trình và quy định; kịp thời đề nghị UBND và các cơ quan, đơn vị điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện một số nội dung nhằm đảm bảo tính khả thi của văn bản, làm cơ sở cho HĐND thảo luận và ra Nghị quyết đúng pháp luật, phù hợp trong điều kiện thực tế của địa phương. Các Ban HĐND đã chủ động tham gia chuẩn bị kỳ họp HĐND theo nội dung, chương trình dự kiến và từng bước tiếp cận các báo cáo, thực hiện thẩm tra các nội dung được phân công theo lĩnh vực phụ trách.

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp tiếp tục được đổi mới và nâng cao về chất lượng, phát huy hiệu quả khá tích cực. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động giám sát được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện giám sát được 23 cuộc với 287 kiến nghị, đã giải quyết 272 kiến nghị, đạt 94,77%. Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã giám sát được 167 cuộc với 396 kiến nghị, đã được giải quyết 364 kiến nghị, đạt 91,92%. Điểm mới trong hoạt động giám sát của HĐND các cấp là xác định đúng vấn đề, nội dung, đối tượng cần giám sát, không để trùng lặp với đối tượng, nội dung, địa điểm giám sát. Các báo cáo, kết luận giám sát cũng là cơ sở giúp cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND có thêm thông tin để thẩm tra nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp.

Hoạt động tiếp xúc cử tri ( TXCT) trước và sau Kỳ họp của đại biểu HĐND các cấp được duy trì và thực hiện nghiêm túc, mở rộng phạm vi TXCT đến từng điểm thôn nhằm thu thập được nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri, tạo mối liên hệ mật thiết, gần gũi giữa đại biểu và cử tri, phản ánh được đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri và các tầng lớp nhân dân. Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức được 112 buổi TXCT với hơn 5.700 cử tri tham gia, tổng số ý kiến qua các buổi TXCT là 417 ý kiến, đã giải quyết 398 ý kiến, đạt 95,44%. Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức được 1.301 buổi TXCT với hơn 65 nghìn lượt cử tri tham gia, tổng số kiến nghị qua các buổi TXCT được gửi đến Thường trực HĐND các xã, thị trấn là 4.266 ý kiến, số kiến nghị được các cơ quan chức năng giải quyết là 4.203 ý kiến, đạt 98,52%.

Hoạt động tiếp công dân được Thường trực HĐND, Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đảm bảo duy trì đúng luật. Từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND các xã, thị trấn có 79 buổi tiếp công dân với 85 lượt công dân tham gia. Việc tiếp nhận, xử lý đơn thư công dân được Thường trực HĐND các cấp quan tâm giải quyết đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tổng số đơn thư tiếp nhận của HĐND cấp huyện là 18 đơn (đã giải quyết xong), cấp xã là 34 đơn, đã giải quyết 32 đơn, đang giải quyết 02 đơn.

Nhìn chung, trong quá trình hoạt động HĐND, Thường trực HĐND các cấp thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và của Thường trực HĐND cấp trên; sự phối hợp của UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan; với sự chủ động, nỗ lực, tích cực hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND và đã đạt được kết quả tốt, được cử tri tin tưởng, đồng tình. Tuy nhiên, Thường trực HĐND một số ít đơn vị cấp xã chưa thực sự sâu sát nên quá trình triển khai thực hiện hoạt động HĐND chưa đầy đủ dẫn đến chất lượng chưa đạt theo yêu cầu, như: tại một số kỳ họp công tác chuẩn bị nội dung báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND chuẩn bị còn chậm được gửi đến Thường trực và các Ban HĐND để thẩm tra; hoạt động giám sát của HĐND, Ban HĐND các xã, thị trấn chưa được tiến hành thường xuyên; Kinh phí hoạt động của HĐND các xã, thị trấn chưa được quan tâm cấp đủ để thực hiện theo quy định…

Để HĐND các cấp trên địa bàn huyện Chợ Đồn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tiếp theo, HĐND các cấp cần thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam cấp mình; Quan tâm, chú trọng các hoạt động của HĐND, nắm vững các Luật và văn bản quy định liên quan đến hoạt động của HĐND; Lập sổ theo dõi về các hoạt động của HĐND trong nhiệm kỳ: số lượng kỳ họp, số lượng Nghị quyết ban hành; số lượng cử tri tham gia các buổi tiếp xúc cử tri; số kiến nghị của cử tri; nội dung hoạt động giám sát; giải quyết đơn thư; cho ý kiến giữa hai kỳ họp; …; Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND, nhất là các đại biểu chuyên trách, thực hiện trao đổi, thảo luận trong Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND làm rõ các vấn đề còn chưa hiểu, chưa nắm rõ để có quyết định đúng đắn; Thường xuyên trao đổi, liên hệ công việc với Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp trên trực tiếp để làm rõ vấn đề cần tháo gỡ. Định kỳ báo cáo Thường trực HĐND cấp trên theo quy định./.

Bài trướcHội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền cấp huyện với cán
Bài tiếp theoRà soát hiện trạng các điểm di tích lịch sử ATK Chợ Đồn