Hoàn thành rà soát, xác định xã khu vực III, II, I tại đơn vị hành chính xã được sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14

 Duy trì canh tác lúa vụ xuân tại thôn Bản Lẹng, xã Yên Phong

Cụ thể có 03 đơn vị hành chính xã là Đồng Thắng, Yên Phong và Bằng Lãng thực hiện việc rà soát với 49 thôn. Kết quả rà soát: Về xác định thôn đặc biệt khó khăn có 05 thôn của xã Yên Phong thuộc diện (Bản Quăng, Pác Đá, Phiêng Quắc, Khuân Toong, Bản Tắm); Về xác định phân loại xã khu vực III, II, I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Có 01 xã thuộc khu vực II – xã Yên Phong, có 02 xã thuộc khu vực I – xã  Đồng Thắng và xã Bằng Lãng.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Uỷ ban nhân dân huyện có báo cáo gửi Ban Dân tộc tỉnh xem xét, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thẩm định kết quả xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Chợ Đồn./.


Bài trướcTặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình tiêu biểu nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Bài tiếp theoHuyện Chợ Đồn bị thiệt hại do mưa lớn và gió lốc