Hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn trong năm 2021

Với các tiêu chí chủ động, kịp thời, chính xác, bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin có tính định hướng cao, thời gian qua, Cổng thông tin điện tử (Cổng TTĐT) huyện Chợ Đồn đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền, thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp.
Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn có địa chỉ tên miền truy cập là https://chodon.gov.vn (hoặc: http://chodon.backan.gov.vn) là kênh thông tin điện tử do Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn quản lý, Phòng Văn hóa và thông tin là cơ quan thường trực trực tiếp vận hành. Cổng thông tin điện tử huyện là địa chỉ tổng hợp tập trung, duy nhất của địa phương thực hiện các chức năng giao dịchđăng tải tích hợp nhiều thông tin, tìm kiếm và quản lý các nội dung hoạt động của Huyện Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của cấp huyện và cấp xã, thị trấn.
Được thành lập và đưa vào hoạt động từ năm 2012, cho đến nay Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước trong đó thông tin chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên Cổng.  Bộ thủ tục hành chính các cấp chính quyền được công khai, cập nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực được công khai đầy đủ theo quy định. Cổng TTĐT huyện cũng đã góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành của chính quyền đến các tổ chức và người dân qua đó tăng cường sự phối hợp, tương tác giữa người dân với chính quyền các cấp hiệu quả hơn.
Tính đến nay, đã có 1.379.407 lượt truy cập trên Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn.  Để đáp ứng được nhu cầu truy cập ngày càng cao của độc giả và bắt kịp với công nghệ mới, tháng 3 năm 2020, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã tham mưu thực hiện nâng cấp Cổng TTĐT huyện với giao diện mới, thay đổi hoàn toàn giao diện cũ. Thay đổi cấu trúc, tăng chiều rộng và phối lại màu sắc cho hiện đại, thân thiện hơn với người sử dụng. Bổ sung các tính năng mới, xây dựng cổng mang tính mở và tùy biến cao,  thiết kế phiên bản chạy trên các thiết bị di động phù hợp với nhu cầu truy cập, tìm kiếm thông tin, tốc độ truy cập được cải thiện đồng thời bổ sung hệ thống Quản lý văn bản tạo thuận lợi trong việc tra cứu, lưu trữ văn bản, sắp xếp các chuyên mục của  Cổng đảm bảo hợp lý, khoa học, thuận tiện cho người xem. Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu phù hợp, đảm bảo ổn định, an toàn thông tin và dữ liệu. Hiện nay, Cổng thông tin điện tử huyện có 13 chuyên mục chính như: Mục Tin tức; Mục Thư viện Hình ảnh; Mục Video Truyền hình; Mục Chương trình Truyền thanh; Mục Liên kết, quảng cáo; Mục Văn bản; Mục Lấy ý kiến Dự thảo văn bản; Mục Thông báo điện tử; Mục Thông báo khẩn: Mục Kết nối với công dân; Mạng xã hội; Mục Hỏi đáp; Ý kiến đóng góp. Các trang  thông tin điện tử các xã, thị trấn là trang thành phần của Cổng. Cổng TTĐT huyện cũng đã nỗ lực thực hiện việc nâng cấp công nghệ và cấu trúc thông tin,tạo liên kết với các trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ngành và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh góp phần vào việc hình thành mạng thông tin điện tử hành chính của tỉnh. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử huyện đã cung cấp cho người dân và doanh nghiệp trong và ngoài địa phương bộ thủ tục hành chính giúp cho các doanh nghiệp cũng như người dân có điều kiện tiếp cận thông tin, nắm bắt các quy trình về thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó tạo thuận lợi cho việc giám sát cũng như việc thực hiện các thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được đúng quy trình và đủ thời gian.
  Để tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài trên Cổng và vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, trong năm 2021, Phòng Văn hoá và Thông tin đã tham mưu tổ chức 02 hội nghị tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý hoạt động Trang/Cổng thông tin điện tử và cung cấp thông tin cho các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số các phòng, ban huyện; lãnh đạo UBND, công chức được giao quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn và người phụ trách vận hành đài truyền thanh các xã, thị trấn…Trong năm, Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng tải hơn 300 văn bản các loại,  gần 800 tin, bài, sản phẩm thông tin đa phương tiện góp phần quan trọng trong nhiệm vụ tuyên truyền và thực hiện chủ trương công khai, minh bạch đường lối chính sách hoạt động của chính quyển địa phương cũng như của Đảng và Nhà nước. Để đảm bảo công tác bí mật an ninh thông tin, Ban quản trị và Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện luôn chú trọng đảm bảo an toàn không để bị mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước, thường xuyên phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông của tỉnh khắc phục kịp thời các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành Cổng.

Giới thiệu hình ảnh giao diện Cổng thông tin điện tử huyện Chợ Đồn
Đồng chí Hà Thị Tuyết – Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin – Phó Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện vẫn còn những hạn chế như số lượng tin bài của cộng tác viên còn ít, một số cơ quan đơn vị chưa tích cực trong cộng tác viết tin bài trên cổng, nội dung thông tin được cập nhật trên trang thông tin điện tử các xã, thị trấn chưa phong phú và kịp thời. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên Cổng TTĐT huyện và các Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, thời gian tới, Ban biên tập Cổng sẽ tăng cường  vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia viết tin, bài. Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Cổng TTĐT, đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tiếp tục cập nhật những nội dung còn thiếu và mở các chuyên mục theo từng thời điểm. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương dễ dàng tìm kiếm, khai thác thông tin, dữ liệu. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Cổng TTĐT huyện, Cổng TTĐT các xã, thị trấn. Củng cố, kiện toàn Ban biên tập, quy chế hoạt động Cổng TTĐT, nâng cao trách nhiệm Ban biên tập trong việc phê duyệt tin bài, quản trị Cổng TTĐT nhất là Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn bảo đảm hoạt động có hiệu quả.”
Lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Ban biên tập và Cộng tác viên Cổng TTĐT huyện tại buổi tổng kết năm 2021.
Với những nỗ lực và đổi mới từng ngày trong hoạt động, tin  rằng Cổng TTĐT huyện Chợ Đồn sẽ ngày một phát triển, góp phần tích cực trong truyền tải thông tin định hướng chỉ đạo, điều hành giữa chính quyền với người dân và quảng bá hình ảnh địa phương đến với mọi miền đất nước.
                                      Tác giả: Hương Liễu
Bài trướcYên Thịnh hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới
Bài tiếp theoTập trung sửa chữa các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022