Hiệu quả Chương trình 135 tại huyện Chợ Đồn

 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Năm 2013, huyện Chợ Đồn được giao 20 tỷ 795 triệu đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng gồm 27 công trình cho 11 xã đặc biệt khó khăn, 03 xã An toàn khu và duy tu, bảo dưỡng 10 công trình đã xuống cấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn. Hiện nay, các công trình đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng đã được thực hiện hoàn thành; việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, phân bón kịp thời, việc hỗ trợ mua máy nông nghiệp cũng thực hiện phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương từng bước nâng cao hiệu quả  các mô hình phát triển kinh tế cho người dân.

Trạm y tế xã Xuân Lạc thuộc chương trình 135, đáp ứng nhu cầu

khám chữa bệnh phục vụ nhân dân

 

Có thể nói, qua từng giai đoạn của chương trình 135, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Chợ Đồn đã có những chuyển biến tích cực tạo điều kiện để các địa phương vươn lên. Hiện nay, công tác giảm nghèo vẫn đang tiếp tục được quan tâm, năm 2014, thực hiện theo các quyết định, hướng dẫn của cấp trên,  huyện Chợ Đồn tiếp tục xây dựng 24 công trình cho 08 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu và 10 thôn đặc biệt khó khăn. Hiện nay, công tác triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng công trình, kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đang được ngành chuyên môn môn tích cực thực hiện, đảm bảo phân bổ nguồn vốn, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã và người nghèo kịp thời.

 Kênh mương thôn Bản Chang xã Tân Lập thuộc chương trình 135,

phục vụ nước tưới tiêu cho gần 5ha diện tích cấy lúa hàng năm.


Chương trình 135 qua các giai đoạn đã góp phần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, điều kiện sinh hoạt cộng đồng, đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân huyện Chợ Đồn ngày một nâng cao. Thời gian tới để thực hiện công tác giảm nghèo, ngoài sự đầu tư của nhà nước huyện cũng sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp như: đẩy mạnh việc phát triển kinh tế theo hướng lâm, nông nghiệp và chăn nuôi thông qua việc  tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giới thiệu, tư vấn cho người dân đi lao động ở các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Theo đó, năm 2014, huyện Chợ Đồn sẽ phấn đấu tạo việc làm mới và đào tạo nghề cho ít nhất là 500 lao động; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 5% trong  năm 2014./.

Bài trướcHuyện ủy Chợ Đồn sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 08- CT/TU, ngày 02/7/2012 của Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Kạn
Bài tiếp theoBộ trưởng bộ giao thông vận tải Đinh La Thăng dự lễ khánh thành cầu treo Cò Pha, xã Xuân Lạc